månadsarkiv: november 2015

Dags för inventering av förråden

Styrelsen har beslutat att göra en inventering av förråden för att ordna upp
oklarheterna kring vem som disponerar vilket förråd. Vi har nu monterat upp
skyltar med nummer på alla förråd.

Alla boende har fått en blankett utdelad i sina brevlådor. På denna blankett vill vi att ni fyller i vilket förråd ni använder. Vi vill ha ert svar senast den 10:e januari. Efter detta datum kommer vi att påbörja en tömning av de förråd som ingen
disponerar. Detta är ett första steg till att se till att förråden fördelas rättvist
mellan de boende.

Blanketten hittas här.

Sopsortering

Hej alla boende!

Bostadsrättsföreningen har gått med i Danderyds kommuns sopsorterings 
projekt. Alla som bor i huset får nu möjlighet att sortera matavfall. 
Boende som vill sortera matavfall kommer få ett s.k. startpaket innehållande 
matavfallpåsar och hållare till påsarna. När matavfallspåsarna är fulla ska dessa 
kastas i de nya bruna kärlen vid sidan av de befintliga papperskärlen på sidan av 
huset.

Styrelsen kommer dela ut startpaket till dem som vill sopsortera. Boende som 
vill sopsortera ska anmäla sig per mail: styrelsen@morbylund.se.

Grovsopor
Styrelsen vill även påminna boende om att det inte är tillåtet att kasta möbler, 
däck och dylikt i grovsoprummet.