månadsarkiv: maj 2017

Brand på våning 7 i Mörbylund 13

Kära boende,
Här följer kortfattad information om händelserna natten till idag, tisdag 23 maj 2017.

  • Det viktigaste först: ingen person skadades allvarligt (några få fick lätta rökskador men ingen behövde sjukhusvård). Vi är evigt tacksamma för snabba reaktioner hos de som ringde brandkåren. Vi får även vara tacksamma för räddningstjänstens fantastiska arbete.
  • Vad hände? Strax efter midnatt började det brinna i en lägenhet på sjunde våningen i Mörbylund 13. Orsaken är ännu ej fastslagen och är under utredning hos polisen. Därefter fortsätter utredningar från försäkringsbolagen.
  • Vad blev skadorna? De största skadorna är begränsade till just den lägenheten som började brinna. Närliggande lägenheter klarade sig under omständigheterna bra, med vissa problem som skadade elstammar som följd. Åtgärder är på gång!
  • Är ni drabbade? I händelser som dessa är det viktigt att i första hand kontakta sitt eget försäkringsbolag.
  • Påminnelse om brandvarnare: I julas informerade styrelsen att vi erbjuder gratis brandvarnare till alla boende som saknar det i sin lägenhet. Saknar du brandvarnare? Kontakta HSB ServiceCenter!

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med förebyggande åtgärder mot brand, och vi planerar att fortsätta detta arbete så att alla vi som bor i huset även i fortsättningen skall känna oss trygga i våra hem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 1 juni 2017 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Öppet hus innan stämman!
På en föreningsstämma behandlas bara ärenden enligt dagordningen. Har du övriga frågor eller funderingar inför stämman?

Nytt för i år är att styrelsen nu bjuder in till öppet hus i styrelserummet (bredvid tvättstugan) innan stämman, på söndag 28 maj kl. 17-18.

Medlemmar och hyresgäster är varmt välkomna med sina frågor!

Angående punkt 23 på dagordningen
1) För mer information, se nyheten som publicerades 2017-04-18 angående byte av bredbandsleverantör samt gruppanslutning.
2) Reviderade stadgar finns även anslagna nere vid tvättstugan.

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du rösta i ovanstående frågor med hjälp av en fullmakt.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevinkast innan stämman.