Frågor och svar

Jag vill stänga av vattnet eller elen till min lägenhet, hur gör jag?
Du skapar ett serviceärende på HSB portalen.

Sytrelsen har beslutat att de boende själva skall stå för kostnaden när HSBs vaktmästare åker
ut i dessa ärenden. Normalt tar HSB 500 kr per påbörjad timme för dessa tjänster.

Vad gäller vid inglasning/ommålning av balkong?
Kontakta förvaltaren eller styrelsen. Det finns I dagsläget ett bygglov för inglasning för fastigheten, men inglasningen måste godkännas. Det är inte tillåtet att ändra på husets fasad utan tillstånd från föreningen.

Om man vill måla om betongväggarna/taket på balkongen skall man måla med ljusgrå betongfärg/utomhusfärg kulör S 2500-N. Samma kulör gäller om man vill måla insidan av balkongräcket eller insidan av balkongfronten.

Det är inte tillåtet att måla på fasaden (tegel/träpanel).

Meddela oss först via e-post (styrelsen@morbylund.se) följt av en ifylld blankett som används för den formella ansökan om tillstånd för inglasning. Blanketten fylls i och läggs i styrelsens brevlåda vid port 13.

Vilken TV-leverantör har vi?
Vår Kabel-TV-leverantör heter Bredbandsbolaget. Vi har en gruppanslutning som erbjuder kanalpaketet T1 Bas, detta ingår i medlemsavgiften. Vänligen kontakta dem direkt för ev. detaljer eller support.

Hur beställer man bredband?
Just nu är vi i en process att byta bredbandsleverantör från Ownit till Stockholms Stadsnät. Se nyheten samt frågor och svar-sidan för mer information.

Jag vill hyra p-plats eller garage, vem kontaktar jag?
Garage- och parkeringsplatser administrerars av mörbylunds samfällighet.
Parkeringsplatserna på gatan är tillgängliga för alla och avgiftsbelagda dygnet runt.

Se priser här.

För att anmäla intresse för att hyra en plats, kontakta: parkering@morbylund.se

Jag vill hyra ut min bostad i andra hand, hur gör jag?
Du behöver ha föreningens tillstånd för att få hyra ut. Hyr du ut utan föreningens tillstånd kan detta leda till att du förverkar din nyttjanderätt till lägenheten. I övrigt behövs inte längre några särskilda skäl för att hyra ut bostadsrätter, utan endast skäl. För hyresrätter gäller fortfarande regeln om särskilda skäl. Tänk på att det skall finnas en återflyttningstanke med uthyrningen, förutom vid provboende. Föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning i enighet med stadgarna. Nuvarande avgift har beslutats att vara 10% av innevarande års prisbasbelopp.

Denna blankett kan användas vid ansökan.
Blanketten fylls i och skickas till:

HSB Brf Mörbylund 11-15
HSB Stockholm Förvaltare
112 84 Stockholm

Tänk på att du ska erhålla ett skriftligt svar innan du påbörjar uthyrningen.

Mitt element är kallt/funkar ej/dålig värme i bostaden.
Kontakta HSBs felanmälan: 010-442 11 00 (mån-fre 8:00-16.30)

Varför har jag inget förråd till min lägenhet?
De minsta ettorna saknar ofta förråd helt.
Vi håller just nu på och genomför en inventering av förråden.
Möjligheter att bygga fler förråd skall utredas.

Grovsoprummet är fullt!
Detta beror på att folk slänger möbler och byggskräp i grovsoprummet.
Detta är ej tillåtet, då vi inte har vare sig plats eller råd att frakta bort allting.
Det är av naturliga skäl ej heller tillåtet att slänga hushållssopor i grovsoprummet
då de drar till sig ohyra!

För allas trevnad ber vi alla hyresgäster och medlemmar att respektera detta!

Hur gör jag om jag är hyresgäst och vill byta lägenhet?
Kontakta styrelsen@morbylund.se med dina preferenser, så sätter vi upp dig på den interna byteslistan. Notera att detta endast gäller personer som hyr direkt av föreningen.

Varför sitter det ett BRF-lås på mitt förråd?
Förrådslistorna som styrelsen tog över från Stena Fastigheter var mycket bristfälliga och slarvigt utförda (med diverse krockar och felaktigheter). Under en längre tid har styrelsen försökt reda ut denna röra genom att skicka ut inventeringsblanketter i olika omgångar.

Sedan dess har vi bit för bit arbetat vidare genom att bland annat regelbundet rondera förråden för att hålla koll på dem. Vid en sådan rondering, eller när vi ser ett olåst förråd, brukar vi sätta hänglås på olåsta förråd av en enkel och välvillig anledning: För att skydda boende från att andra boende helt sonika skulle få för sig att annektera ett olåst förråd
och hävda att det tillhör den istället. Det har nämligen hänt vid några tidigare tillfällen att någon annan boende annekterat ett olåst förråd för sitt eget olovliga bruk, och det har varit mycket jobbigt för alla inblandade, detta ville vi undvika. Hänglåset är tydligt markerat med BRF vilket ger en tydlig indikation på vart man kan höra av sig för att vi ska kunna låsa upp åt den boende, vars tillhörigheter vi tillfälligt ämnat att skydda åt denne.

Alltså: Sitter ett BRF-lås på ditt förråd, kontakta omedelbart styrelsen så att vi kan ge Er en nyckel. Det är inte säkert att vi vet vilket förråd som är just ditt, så därför måste boenden själva hålla koll.