Parkering

Priser för parkering: 

Parkering efter gatan
8:-/tim dygnet runt alla dagar
Internt boende: 370:-/mån
Extern: 600:-/mån

Utomhusplatser
Internt boende: 5.018:- /år, 418:-/mån
Extern: 6.556:-/år, 546:-/mån + 25% moms

Garage
Internt boende: 7.045:-/år, 587:-/mån
Extern: 10.491:-/år, 874:-/mån + 25% moms

MC plats
Internt boende: 3.914:-/år, 326:-/mån
Extern: 6.556:-/år, 546:-/mån + 25% moms

För att kunna erhålla ett P-tillstånd har Samfälligheten som krav att man är bilägare + folkbokförd på Mörbylund. Information om detta sätts ofta upp, men rivs tyvärr ner av folk. Vid frågor om parkering maila parkering@morbylund.se.

Blanketten kan laddas ner härifrån.