Stambyte

Info om trapphusmöte för Mörbylund 15!

Kära medlemmar,

Vi har arbetat med det planerade stambytet hela hösten och nu är det äntligen snart dags. Först ut är port 15 och inom en snar framtid får alla boende denna information i brevlådan.

Det kommer hållas tre olika möten, detta för att kunna hålla dem i våra lokaler på plan -2 (ingång från östra sidan av huset, från parkeringen). Vilket möte ni ska gå på bestäms av vilket SKV nummer ni har, det hittar ni på utsidan av er dörr!

Klicka på texten för att se kallelsen! 

Utöver detta har vi även fått ett schema för när och hur länge era lägenheter berörs av stambytet. Förutsatt att det inte är så pass fuktskadat att det behöver torkas ut, då kan tiden bli längre.

Schema för lägenheter i Mörbylund 15

Kära medlemmar och hyresgäster,

Vårt hem byggdes 1972 och är enligt tekniska besiktningen som gjordes 2014 i normalt skick för byggnadsåret. Nu närmar sig husets 50-årskalas och det är därmed dags att planera för, och gemensamt ta beslut i, en kommande renovering av badrum, stammar och avlopp.

De senaste åren har flera boende besvärats av bristande tätskikt i badrummen, vilket även belastat föreningens ekonomi. I början av 2018 upphandlade styrelsen expertkunskap på området. Ett samarbete med HSB Konsult inleddes och huset undersöktes under våren. I början på sommaren 2018 delades detaljerad medlemsinformation ut. Onsdagen den 29/8 hölls även ett kortare informationsmöte där informationen i utskicket lyftes.

Styrelsen ser mycket fram emot ett stambytesprojekt och allt gott det kommer innebära för vårt kära hus. En sådan renovering kommer verkligen bli ett lyft för trivseln för boende i hela huset. Risken för vattenläckor och oväntade besvär de kommande 50 åren kommer minska rejält, så tryggheten kommer också att öka.

Vi är också mycket hoppfulla inför hur ett stort projekt som detta kan komma att påverka föreningens ekonomi. Vi har för närvarande väldigt goda ekonomiska förutsättningar att genomföra detta projekt utan att öka föreningens belåning, på grund av tidigare försäljning av hyresrätter, försäljning av plan 0 till HSB för bygge av lägenheter samt även det planerade samarbetet med HSB för bygge av lägenheter på plan -2.

Självklart kan det bli besvärligt för oss boende under den tid som renoveringen pågår, men vi arbetar hårt för att den tiden ska begränsas så mycket som bara möjligt – och att alla boende ska få bästa möjliga stöd under tiden. Kom ihåg att renoveringen sker under en begränsad tid, efter detta kan vi njuta av moderna badrum och vi bör slippa oväntade badrumsrenoveringar under en lång tid framöver.

Flera badrum i huset har renoverats relativt nyligen och är i gott skick. Styrelsen arbetar för att vi ska kunna spara de badrum som upprätthåller en tillräckligt god standard, så att boende som inte vill att vi gör en komplett badrumsrenovering ska kunna slippa. I dessa fall planerar vi att enbart byta tappvattenledningar och elcentral, vilket är ett betydligt mindre ingrepp. (Bedömningen måste göras från fall till fall av en av styrelsen utsedd besiktningsman).

Styrelsen vill även passa på att påminna Er alla om att det lätt blir missförstånd och ryktesspridning när en brf. tar sig an stora projekt. Vi uppmanar er alla att bara lita på information ni får direkt från styrelsen eller HSB, och om ni hör något ni tycker låter konstigt – kontakta oss så kan vi reda ut saken!

Bästa hälsningar
Styrelsen

Tidigare möten:

Öppet hus 5/9 14.30-18.00

I lokalen på plan -2, ingång via parkeringen framför huset kan ni prata med Marcus (projektledare) och Maria (medlemskonsulent) om ni har några specifika frågor eller funderingar inför det kommande stambytet. Har ni har frågor om logistik, hur ni ska bo kvar i er lägenhet under stambytet eller dylikt kan ni vända er till Maria. Det öppna huset gäller för både medlemmar och hyresgäster!

Extra stämma 20/9 18.30-21

En extra stämma kommer hållas i Danderyds sjukhus onsdagen den 20/9, och på denna kommer vi bland annat att behandla stambytet. Det är jätteviktigt att så många som möjligt kommer på stämman och röstar! 

Uppdatering 7/10: protokollet är nu publicerat. Stambytet röstades igenom och upphandlingen av entreprenör har påbörjats. Även en samtyckesprocess har påbörjats där samtliga boende som inte närvarade på stämman kommer tillfrågas.

Kontaktinformation:

Tommie Furugård (HSB projektledare)
Telefon: 010-442 14 15
Mail: tommie.furugard@hsb.se

Jenny Rosell (HSB medlemskonsulent)
Telefon: 010-442 15 33
Mail: jenny.rosell@hsb.se

Styrelsen
Mail: stambyte@morbylund.se