Styrelsen

 • Nikta Chegini, Ordförande
 • Simon Ornstein, Sekreterare
 • Christian Lovering, Kassör
 • Nicole Falk Sundman, Ledamot
 • Josefine Havdelin, Ledamot
 • Jonatan Ödman, Ledamot
 • Bo Widerdal, HSB-ledamot
 • Jagdish Barot, Suppleant
 • Dairi Nurmik, Suppleant
 • Linnéa Longhi, Suppleant

Övriga funktionärer

 • Bo Svangård, Föreningsvald revisor
 • Sören Linder, Valberedningens ordförande
 • Fredrik Björnerbäck, Valberedningen