Påminnelse om motioner till föreningsstämma

Styrelsen vill bara påminna om att brytdatumet för att skicka in motioner till föreningsstämman är den 29:e februari. Motioner är en möjlighet för alla er som inte sitter i styrelsen att påverka föreningen och föreningens arbete. Motioner lämnas skriftligen i den grå brevlådan vid port 13.

Följ gärna denna mall när du skriver din motion:
Mall för motioner till föreningstämma

Preliminärt datum för stämman är 4:e maj, och preliminär plats är aulan vid Danderyds sjukhus. En formell kallelse kommer att utgå två veckor innan detta datum.

Varmt välkomna!

Byte av lås i portar

Den 8/2 byter vi lås i alla portar.
Efter detta kommer det endast att gå att komma in med bricka, samt med portkoderna som gäller mellan kl. 06.00- 21.00. Den gamla portnyckeln kommer efter detta endast att fungera till dörrar inomhus samt i hissen.

Styrelsen söker nya ledamöter

Hej kära medlemmar!

Styrelsen har under mandatperioden haft ett stort antal avhopp på grund av flytt.
Under hösten var det Mira Gutierez och Marcus Widegren som tyvärr bestämde sig för att lämna föreningen. Nu senast har vi fått besked om att även Linda och Steffen avser lämna föreningen pga. flytt.

Vi är på grund av detta i stort behov av nya ledamöter, så väl ordinarie som suppleanter till i princip alla poster!

Om du kan tänka dig att göra en insats, tveka inte att ta kontakt med valberedningen: valberedningen@morbylund.se

Guide för bättre Wi-Fi

Har du också stört dig på att ditt trådlösa internet är segt?
Då finns en lösning, nämligen att vi alla samarbetar för att göra situationen bättre!

En av våra medlemmar, Daniel Pfeifer har bidragit med en guide för hur du ställer in din router för att undvika att ditt nätverk stör ut dina grannars nätverk. Om vi alla följer denna så hoppas vi att det skall leda till bättre wifi täckning för alla. Detta är speciellt relevant i just vårat hus då vi har så många små lägenheter här.

Guiden hittas här: Guide för bättre Wi-Fi

Störningar

Störningar

Oavsett om det är en granne som möblerar om, renoverar eller bara testar sina nya högtalare – så krävs en ömsesidig respekt när man bor i en förening. Vi är säkra på att vi alla kan använda vårt sunda förnuft för när det är okej att väsnas och när det inte är läge.

Föreningen har en störningsjour via Bevaknings Assistans AB, hit kan Du ringa och anmäla störningar dygnet runt. Till störningar räknas i princip allt ljud och oväsen som förs utanför de tider som anges i trivselreglerna, men andra saker som kan anmälas är t.ex. om någon obehörig vistas i våra gemensamhetsutrymmen.

OBS! Vid fara eller pågående brott, ring alltid 112.

Telefonnumret till störningsjouren är 08-55001433

Uppge namn och telefonnummer när du ringer, samt vad störningen gäller. När en störning anmälts kommer väktare att skickas ut för att bekräfta störningen och konfrontera den som stört, vartefter den rapporteras till styrelsen. Information om vem som stört och vem som anmält delges endast styrelsen och styrelsen har tystnadsplikt.

Återkommande störningar
Upplever Du som boende att det är återkommande störningar som stör dig finns det några steg som Du (och fler grannar) behöver följa för att vi i styrelsen ska kunna föra ärendet vidare.

I första hand skulle det vara toppen om Du som granne kan knacka på och prata med personen i fråga. Detta säger vi bara för att vi vet att det i nio fall av tio löser eventuella konflikter – ofta vet man inte om att man stör!

Om det mot förmodan skulle kännas olustigt, eller om det inte har hjälpt så hämtar Du ner en störningslista här. Syftet med störningslistan är i första hand att föreningen ska få en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Ju fler som fyller i en, desto snabbare och bättre kan styrelsen hantera ärendet. Det är bara styrelsen som kommer att läsa din störningslista!

Det är mycket viktigt att Du noga antecknar de störningar Du upplever, om vi ser att flera olika störningar sammanfaller, underlättar det nästa fas av vårt arbete.  Det är dessutom mycket viktigt att varje person som upplever störningar lämnar in en egen störningslista och inte en gemensam för flera boende i huset.

För att styrelsen ska kunna driva ett ärende angående störningar är det mycket viktigt att Du som blir störd är villig att berätta om störningarna, delvis genom denna lista men även om nödvändigt för exempelvis ett juridiskt ombud.

Om inte Du eller dina grannar vill berätta om störningarna ni upplever är det i de allra flesta fall inte möjligt för föreningen att vidta några åtgärder för att få störningarna att upphöra. Föreningen är därför beroende av just er hjälp.

Vi går sedan igenom listorna, jämför dem och lägger upp en plan för hur vi ska ta ärendet vidare.

Om Du har några frågor avseende ovanstående så kontakta styrelsen via styrelsen@morbylund.se eller via en lapp i vår brevlåda (port 13).

Dags för inventering av förråden

Styrelsen har beslutat att göra en inventering av förråden för att ordna upp
oklarheterna kring vem som disponerar vilket förråd. Vi har nu monterat upp
skyltar med nummer på alla förråd.

Alla boende har fått en blankett utdelad i sina brevlådor. På denna blankett vill vi att ni fyller i vilket förråd ni använder. Vi vill ha ert svar senast den 10:e januari. Efter detta datum kommer vi att påbörja en tömning av de förråd som ingen
disponerar. Detta är ett första steg till att se till att förråden fördelas rättvist
mellan de boende.

Blanketten hittas här.

Sopsortering

Hej alla boende!

Bostadsrättsföreningen har gått med i Danderyds kommuns sopsorterings 
projekt. Alla som bor i huset får nu möjlighet att sortera matavfall. 
Boende som vill sortera matavfall kommer få ett s.k. startpaket innehållande 
matavfallpåsar och hållare till påsarna. När matavfallspåsarna är fulla ska dessa 
kastas i de nya bruna kärlen vid sidan av de befintliga papperskärlen på sidan av 
huset.

Styrelsen kommer dela ut startpaket till dem som vill sopsortera. Boende som 
vill sopsortera ska anmäla sig per mail: styrelsen@morbylund.se.

Grovsopor
Styrelsen vill även påminna boende om att det inte är tillåtet att kasta möbler, 
däck och dylikt i grovsoprummet.   

Ny avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen beslutade på mötet den 25/8 att börja ta ut en avgift för andrahandsuthyrning om 10% av prisbasbeloppet per år. Detta i enighet med stadgarna. Avgiften kommer att debiteras dem som hyr ut i andra hand retroaktivt från och med den 25/8 i år.