Kallelse till årsmöte

HSB Brf Mörbylund 11-15 i Danderyd, kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

 • Datum, tid: 2019-05-22, kl 18:30
 • Plats: Aulan, Danderyds sjukhus, Danderyd

Se bifogad kallelse för mer information. Varmt välkomna!

Uppdatering 2019-05-06:

Uppdatering 2019-05-08:

Inför bytet av bredbandsleverantör

Kära boende,

Som vi tidigare informerat om kommer vi byta bredbandsleverantör i hela huset från Ownit till Stockholms Stadsnät. Nedan följer vanliga frågor och svar inför bytet:

  • Röstade årsstämman för gruppanslutning?
   Ja! Det innebär att alla 192 lägenheter ansluts och får sitt bredbandsuttag ovanför ytterdörren aktiverat, till det billigaste priset som leverantören kan erbjuda.
  • När sker bytet?
   Bytet är planerat till vecka 35, torsdag 31 augusti.
  • Påverkar detta min befintliga kabel-TV?
   Nej, det påverkar inte den kabel-TV som vi har genom företaget som heter Bredbandsbolaget. Något som kan vara lite förvirrande är att den nya leverantören Stockholms Stadsnät också erbjuder möjligheten att få TV till din lägenhet, men det är helt frivilligt om du vill nyttja detta.
  • Påverkar detta min hemtelefon?
   Har du en vanlig telefonanslutning så kommer den ej att påverkas. Om du däremot har den nyare tekniken IP-telefoni genom Ownit behöver du beställa detta genom den nya leverantören Stockholms Stadsnät istället.

 • Vad måste jag som boende göra för att få tillgång till Internet?
  • Jag äger en router:
   Om du tidigare var kund hos Ownit äger du förmodligen en router som redan är kopplad till bredbandsuttaget i din lägenhet. Några inställningar i routern måste justeras för att det ska fungera efter vecka 35, nämligen att byta från “fast IP-adress” till “dynamisk IP-adress (DHCP)”.
  • Jag har en annan bredbandsleverantör än Ownit:
   Då kanske du saknar en router hemma. En sådan kan du köpa själv för en billig peng i en butik som säljer hemelektronik. Om du tycker det verkar krångligt kan du beställa en via Stockholms Stadsnät istället, med fördelen att de på bästa sätt kan hjälpa dig med inkopplingen.
 • Jag bor i hyresrätt, gäller detta även mig?
  Ja, givetvis inkluderade vi våra hyresgäster i denna förbättring.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Brand på våning 7 i Mörbylund 13

Kära boende,
Här följer kortfattad information om händelserna natten till idag, tisdag 23 maj 2017.

 • Det viktigaste först: ingen person skadades allvarligt (några få fick lätta rökskador men ingen behövde sjukhusvård). Vi är evigt tacksamma för snabba reaktioner hos de som ringde brandkåren. Vi får även vara tacksamma för räddningstjänstens fantastiska arbete.
 • Vad hände? Strax efter midnatt började det brinna i en lägenhet på sjunde våningen i Mörbylund 13. Orsaken är ännu ej fastslagen och är under utredning hos polisen. Därefter fortsätter utredningar från försäkringsbolagen.
 • Vad blev skadorna? De största skadorna är begränsade till just den lägenheten som började brinna. Närliggande lägenheter klarade sig under omständigheterna bra, med vissa problem som skadade elstammar som följd. Åtgärder är på gång!
 • Är ni drabbade? I händelser som dessa är det viktigt att i första hand kontakta sitt eget försäkringsbolag.
 • Påminnelse om brandvarnare: I julas informerade styrelsen att vi erbjuder gratis brandvarnare till alla boende som saknar det i sin lägenhet. Saknar du brandvarnare? Kontakta HSB ServiceCenter!

Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med förebyggande åtgärder mot brand, och vi planerar att fortsätta detta arbete så att alla vi som bor i huset även i fortsättningen skall känna oss trygga i våra hem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 1 juni 2017 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Öppet hus innan stämman!
På en föreningsstämma behandlas bara ärenden enligt dagordningen. Har du övriga frågor eller funderingar inför stämman?

Nytt för i år är att styrelsen nu bjuder in till öppet hus i styrelserummet (bredvid tvättstugan) innan stämman, på söndag 28 maj kl. 17-18.

Medlemmar och hyresgäster är varmt välkomna med sina frågor!

Angående punkt 23 på dagordningen
1) För mer information, se nyheten som publicerades 2017-04-18 angående byte av bredbandsleverantör samt gruppanslutning.
2) Reviderade stadgar finns även anslagna nere vid tvättstugan.

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du rösta i ovanstående frågor med hjälp av en fullmakt.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevinkast innan stämman.

Billigare och bättre bredband på gång, till alla!

Kära boende,

Här följer viktig information angående en kommande förbättring i huset. Har du bredband idag krävs ditt agerande, och du kommer spara pengar på det!

Detta behöver du göra:

 1. Om du har tecknat tilläggstjänster utöver själva bredbandet med Ownit,
  säg upp dessa redan idag med uppsägningsdatum 2017-06-30.
 2. Kom på årsstämman den 1 juni för att rösta angående gruppanslutning.

Bakgrund: Idag betalar de flesta boende 200-300 kr per månad och lägenhet för en internetanslutning på 10-100 Mbit/s genom leverantören Ownit. Det tycker vi är för dyrt och har därför upphandlat ett både billigare och bättre alternativ! Uppemot 80% billigare och hundra gånger bättre, om vi genomför en gruppanslutning!

Sammanfattning:

 • Vi kommer byta bredbandsleverantör för alla i huset från Ownit till Stockholms Stadsnät.
 • Bytet sker i slutet av juni 2017.
 • Har du bara bredband (inga tilläggstjänster) via Ownit behöver du inte säga upp abonnemanget själv, det gör föreningen åt dig. Har du t.ex IP-telefoni idag, kolla upp i god tid hur du flyttar ditt nummer till Stockholms Stadsnät.

Följande gäller om vi röstar igenom en gruppanslutning på årsstämman 1 juni:

 • Nästan 80% billigare än idag: 64 kr/lgh/mån för gruppanslutning, istället för 199 eller 299 kr/lgh/mån.
 • Uppemot 100 gånger bättre: 1 000 Mbit/s hastighet till alla, istället för bara 10 eller 100 Mbit/s.
 • Bekvämare: Du slipper separat räkning, bredband läggs på avgiften/hyran.

Gruppanslutning?

 • En gruppanslutning innebär att vi ansluter samtliga lägenheter i huset, och alla betalar tillsammans det billigaste priset leverantören kan erbjuda. På samma sätt som TV-anslutningen fungerar idag alltså.
 • Vårt kära grannhus Mörbylund 23-27 har redan genomfört gruppanslutning den 1 oktober 2016 med samma nya leverantör. Dessutom har våra närmaste grannar i Mörbylund 17-21 varit med i denna upphandling och kommer genomföra bytet tillsammans med oss.
 • Vi beslutar tillsammans på årsstämman den
  1 juni om vi gruppansluter samtliga lägenheter, bara då får vi det billigaste 64 kr/lgh/mån. Annars kommer individuella avtal kosta
  149 kr/mån.

Om inte majoriteten röstar för en gruppanslutning blir det alltså nästan tre gånger så dyrt, boende måste teckna ett nytt individuellt avtal och stor del av förhandlingen var förgäves. Så kom och rösta på stämman den 1 juni!

Frågor? Besök www.morbylund.se/faq/bredband2017 eller
maila oss på 
styrelsen@morbylund.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Infobladet som delades ut idag: 2017-04-18 Byte av bredbandsleverantör
[for information in english, please see page 2]

Information från valberedningen inför kommande årsstämma

Årets stämma hålls den 1 juni 2017 och som vanligt är det valberedningens uppgift att förbereda valet av styrelse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi bostadsrättsinnehavare äger hela fastigheten tillsammans. Här får Du en möjlighet att få årsmötets förtroende att vara med och påverka genom att arbeta för husets bästa.

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald, och vi behöver nya kandidater för en komplett styrelse inför kommande verksamhetsår!

Vänligen kandidera eller nominera med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer
till valberedningen@morbylund.se nu redan idag! (Eller helst före den 31 mars)

Individuell elmätning

Kära boende,

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 15 februari att införa individuell elmätning, detta med stöd av §11 i stadgarna. Det här innebär att du enbart betalar för din egen faktiska lägenhetskonsumtion av el, vilket gör att du själv kan påverka din egen kostnad. Idag är det en stor skillnad i elförbrukning mellan lägenheterna, därför blir det mer rättvist om var och en betalar för sin egen förbrukning. Dessutom bidrar vi till en bättre miljö genom att minska vår elförbrukning. Eftersom vi inför individuell elmätning så kompenserar vi er med att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år från och med kvartal 3.

En chans att se sin tidigare förbrukning

Men innan vi debiterar er för er elförbrukning får ni en chans att se hur mycket el ni förbrukade i december 2016, januari 2017 och februari 2017, priset på förbrukad el kommer då att vara 0 kr/kWh. Det kommer ni kunna se på avierna för kvartal 2 som kommer ut i mitten av mars från HSB.

Från och med den 1 mars kommer priset per kWh kommer att vara 1,30 kr/kWh, i den kostnaden är abonnemangskostnad, elnätsavgiften, överföringskostnad, administrationskostnad, alla skatter och den faktiska kostnaden inkluderad.

Sänkning av avgifter/hyror

Eftersom vi separerar elen från avgiften/hyran så innebär det att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år. Nivån på sänkningen av hyran är den nivå som finns överenskommet med Hyresgästföreningen, överenskommelsen kommer att anslås i portarna. Sänkning kommer att genomföras från och med kvartal 3. På dessa avier kommer ni att bli debiterad för den el ni har förbrukat.

Exempel på avgiftssänkning: En lägenhet på 65 kvm har idag en årsavgift på 37 929 kr. Efter avgiftssänkningen på 38 kr/kvm/år blir den nya avgiften blir 35 459 kr. I procent är det här en sänkning på 6,5 procent.

Vad händer om man flyttar?

Kontakta tidigare ägare/hyresgäst till lägenheten om du vill justera denna kostnad er emellan på grund av att tillträdesdatum hamnat mitt i en period.

Administration

Elmätaren finns redan installerad i varje lägenhet och sitter vid entrén till lägenheten. Förutom att visa förbrukad el på displayen så rapporteras data in och blir till underlag som faktureras ut en gång i kvartalet via månadsavgiften. Elmätarna kommer från Infometric AB och de samlar också in data om elförbrukning. Är det fel på er mätare ska ni vända er till dem. På avierna från HSB kommer ni att bli debiterad för er el. Man behöver alltså inte teckna något eget abonnemang.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på avin som skickas ut av HSB. Debiteringen kommer att vara snittkostnaden av det man har förbrukat under tre månader. Exempel: förbrukar man el för 100 kr månad ett, 200 kr månad två och 300 kr månad tre så blir snittkostnaden 200 kr per månad. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras i efterhand.

 • Elförbrukningen för september, oktober och november debiteras med eftersläpning på avierna för jan, feb, mar (kvartal 1).
 • Elförbrukningen för december, januari och februari debiteras med eftersläpning på avierna för apr, maj, jun (kvartal 2).
 • Elförbrukningen för mars, april och maj debiteras med eftersläpning på avierna för jul, aug, sep (kvartal 3).
 • Elförbrukningen för juni, juli och augusti debiteras med eftersläpning på avierna för okt, nov, dec (kvartal 4).

Hur sparar man el på ett enkelt sätt?

För att ni ska få möjligheten att spara så mycket el som möjligt skickar vi med råd från Energi & klimatrådgivningen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Tips: använd mallen för ev. motioner!

Som ni kanske sett har vi meddelat i infotavlorna vid portarna om möjligheten att lämna in motioner till årsmötet. Det är ju viktigt att alla motioner är väl formulerade, så därför vill jag tipsa om att använda den praktiska mallen som finns publicerad i föreningens Dokument-arkiv.

Enligt stadgarna har ni hela februari på er, men vi ser helst att vi får in motionerna senast 22 februari för att hela styrelsen ska hinna bearbeta dem på bästa sätt!