Förråden

Vi kommer att utföra en invertering av förråden.
De minsta ettorna i huset saknar oftast förråd helt.
Möjligheter att bygga fler förråd skall undersökas.