Parkering

Vill du som boende hyra en parkeringsplats så mailar du Samfälligheten – här kan du även fråga om aktuella priser för garage- eller utomhusplats.

Observera att parkering utanför portar och andra platser som ej är markerade är strängt förbjuden. Utrymmet runt gårdarna är till för närtrafik och utryckningsfordon. Behöver man lasta ur sin bil och lämnar den utan förare riskerar du felparkeringsavgift.

parkering@morbylund.se