Parkering

Det finns i skrivande stund parkering längst med gatan ( i mån av plats), MC – och bilparkering i garage samt fasta platser utomhus. Eftersom priserna ändras regelbundet ber vi er maila samfälligheten på parkering@morbylund.se

För att kunna erhålla ett P-tillstånd har Samfälligheten som krav att man är bilägare + folkbokförd på Mörbylund. Information om detta sätts ofta upp, men rivs tyvärr ner av folk. Vid frågor om parkering maila parkering@morbylund.se.

Blanketten kan laddas ner härifrån.