Stambyte

Infomation angående relining och covid-19

Vilka åtgärder har tagits för att minimera smittrisk?

De åtgärder vi har tagit påminner mycket om de åtgärder som övriga arbetsplatser i Sverige nu tagit, platscheferna är mycket noggranna med att ingen med minsta lilla symptom får komma till arbetsplatsen, detta är de benhårda med även om de inte behöver vara det eftersom deras medarbetare, precis som alla andra, inte vill bidra till någon större smittspridning överhuvudtaget.    

Det är viktigt att påtala att detta inte är en större renoveringt likt det stambyte som pågår i Mörbylund 11B. Detta reline:ingsarbete innebär att man ska in i lägenheten vid 2 tillfällen/stam och att man är i badrummet i högst 30 minuter per tillfälle, om vi förutsätter att saker och ting kan gå fel och att det inte alltid blir som man tänkt kan man till och med dubbla detta och tänka att de i värsta fall måste komma in i lägenhten vid 4 tillfällen/stam men ändå högst 30 minuter per tillfälle. Man kan alltså lämna lägenheten för en kortare prommenad om man verkligen inte vill riskera att vara för nära arbetarna. De kommer inför varje tillfälle plinga på dörrklockan tydligt så att den som är i lägenheten förstår att de ska komma in och är man själv sjuk och i lägenheten är det givetvis väldigt viktigt att man håller sig långt bort från badrummet under den korta tid som hantverkarna behöver tillträde till det. De ska dessutom försöka ta fram munskydd (detta kan dock bli väldigt svårt som ni säkert vet är det en enorm brist) och bära dessa vid tillträdet av lägenheterna.    

Den gemensamma toaletten och duschen tvättas och desinfekteras varje dag (från tidigare en gång i veckan) och vi hoppas att detta, och det faktum att vi råkar veta att en del kommer flytta någon annanstans under tiden somn reline:ingen pågår, kommer leda till att smittorisken hålls till en minimal sådan nere vid badrummen.  

Vi vet att vid enstaka fall, där man ska ha väldigt goda skäl, så kan kommunen kliva in och hitta alterantivt boende. Och i andra fall kan man dessutom vända sig till sitt egna försäkringsbolag som ska kunna hjälpa till (igen om de anser att det är skäligt).

Som det ser ut idag behöver arbetet med reline:ing fortsätta och ni behöver således släppa in de medarbetare som behöver tillträde men vi har som sagt en kontinuerligt dialog och om något skulle ändras i detta beslut kommer vi gå ut med den informationen i allas brevlådor.     Det är också vikitgt att förstå vad som händer om vi inte genomför detta planerade arbete just nu. I värsta fall(!) kan det resultera i att våra, väldigt gamla, stammar går sönder och att samtliga medlemmar i en stam får vattenskador. Då har vi helt plötsligt åkt på vad många anser vara akuta åtgärder som absolut kommer kräva tillträde till lägenheterna. Vi i styrelsen ser den horisonten mycket tydligt eftersom vi har full insyn i fastighetens mående och alla vattenläckor vi redan haft under detta år/historiskt. Vi vill inte hamna där. Då ser vi hellre att de som är väldigt oroliga håller sitt avstånd/löser alternativt boende själva(eller med hjälp av sina försäkringsbolag) och låter våra entreprenörer ordna med detta under de korta stötarna de måste in i lägenheten.  

/Styrelsen

Info om trapphusmöte för Mörbylund 15!

Kära medlemmar,

Vi har arbetat med det planerade stambytet hela hösten och nu är det äntligen snart dags. Först ut är port 15 och inom en snar framtid får alla boende denna information i brevlådan.

Det kommer hållas tre olika möten, detta för att kunna hålla dem i våra lokaler på plan -2 (ingång från östra sidan av huset, från parkeringen). Vilket möte ni ska gå på bestäms av vilket SKV nummer ni har, det hittar ni på utsidan av er dörr!

Klicka på texten för att se kallelsen! 

Utöver detta har vi även fått ett schema för när och hur länge era lägenheter berörs av stambytet. Förutsatt att det inte är så pass fuktskadat att det behöver torkas ut, då kan tiden bli längre.

Schema för lägenheter i Mörbylund 15

Kära medlemmar och hyresgäster,

Vårt hem byggdes 1972 och är enligt tekniska besiktningen som gjordes 2014 i normalt skick för byggnadsåret. Nu närmar sig husets 50-årskalas och det är därmed dags att planera för, och gemensamt ta beslut i, en kommande renovering av badrum, stammar och avlopp.

De senaste åren har flera boende besvärats av bristande tätskikt i badrummen, vilket även belastat föreningens ekonomi. I början av 2018 upphandlade styrelsen expertkunskap på området. Ett samarbete med HSB Konsult inleddes och huset undersöktes under våren. I början på sommaren 2018 delades detaljerad medlemsinformation ut. Onsdagen den 29/8 hölls även ett kortare informationsmöte där informationen i utskicket lyftes.

Styrelsen ser mycket fram emot ett stambytesprojekt och allt gott det kommer innebära för vårt kära hus. En sådan renovering kommer verkligen bli ett lyft för trivseln för boende i hela huset. Risken för vattenläckor och oväntade besvär de kommande 50 åren kommer minska rejält, så tryggheten kommer också att öka.

Vi är också mycket hoppfulla inför hur ett stort projekt som detta kan komma att påverka föreningens ekonomi. Vi har för närvarande väldigt goda ekonomiska förutsättningar att genomföra detta projekt utan att öka föreningens belåning, på grund av tidigare försäljning av hyresrätter, försäljning av plan 0 till HSB för bygge av lägenheter samt även det planerade samarbetet med HSB för bygge av lägenheter på plan -2.

Självklart kan det bli besvärligt för oss boende under den tid som renoveringen pågår, men vi arbetar hårt för att den tiden ska begränsas så mycket som bara möjligt – och att alla boende ska få bästa möjliga stöd under tiden. Kom ihåg att renoveringen sker under en begränsad tid, efter detta kan vi njuta av moderna badrum och vi bör slippa oväntade badrumsrenoveringar under en lång tid framöver.

Flera badrum i huset har renoverats relativt nyligen och är i gott skick. Styrelsen arbetar för att vi ska kunna spara de badrum som upprätthåller en tillräckligt god standard, så att boende som inte vill att vi gör en komplett badrumsrenovering ska kunna slippa. I dessa fall planerar vi att enbart byta tappvattenledningar och elcentral, vilket är ett betydligt mindre ingrepp. (Bedömningen måste göras från fall till fall av en av styrelsen utsedd besiktningsman).

Styrelsen vill även passa på att påminna Er alla om att det lätt blir missförstånd och ryktesspridning när en brf. tar sig an stora projekt. Vi uppmanar er alla att bara lita på information ni får direkt från styrelsen eller HSB, och om ni hör något ni tycker låter konstigt – kontakta oss så kan vi reda ut saken!

Bästa hälsningar
Styrelsen

Tidigare möten:

Öppet hus 5/9 14.30-18.00

I lokalen på plan -2, ingång via parkeringen framför huset kan ni prata med Marcus (projektledare) och Maria (medlemskonsulent) om ni har några specifika frågor eller funderingar inför det kommande stambytet. Har ni har frågor om logistik, hur ni ska bo kvar i er lägenhet under stambytet eller dylikt kan ni vända er till Maria. Det öppna huset gäller för både medlemmar och hyresgäster!

Extra stämma 20/9 18.30-21

En extra stämma kommer hållas i Danderyds sjukhus onsdagen den 20/9, och på denna kommer vi bland annat att behandla stambytet. Det är jätteviktigt att så många som möjligt kommer på stämman och röstar! 

Uppdatering 7/10: protokollet är nu publicerat. Stambytet röstades igenom och upphandlingen av entreprenör har påbörjats. Även en samtyckesprocess har påbörjats där samtliga boende som inte närvarade på stämman kommer tillfrågas.

Kontaktinformation:

Tommie Furugård (HSB projektledare)
Telefon: 010-442 14 15
Mail: tommie.furugard@hsb.se

Jenny Rosell (HSB medlemskonsulent)
Telefon: 010-442 15 33
Mail: jenny.rosell@hsb.se

Styrelsen
Mail: stambyte@morbylund.se