Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 1 juni 2017 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Öppet hus innan stämman!
På en föreningsstämma behandlas bara ärenden enligt dagordningen. Har du övriga frågor eller funderingar inför stämman?

Nytt för i år är att styrelsen nu bjuder in till öppet hus i styrelserummet (bredvid tvättstugan) innan stämman, på söndag 28 maj kl. 17-18.

Medlemmar och hyresgäster är varmt välkomna med sina frågor!

Angående punkt 23 på dagordningen
1) För mer information, se nyheten som publicerades 2017-04-18 angående byte av bredbandsleverantör samt gruppanslutning.
2) Reviderade stadgar finns även anslagna nere vid tvättstugan.

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du rösta i ovanstående frågor med hjälp av en fullmakt.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevinkast innan stämman.

Billigare och bättre bredband på gång, till alla!

Kära boende,

Här följer viktig information angående en kommande förbättring i huset. Har du bredband idag krävs ditt agerande, och du kommer spara pengar på det!

Detta behöver du göra:

 1. Om du har tecknat tilläggstjänster utöver själva bredbandet med Ownit,
  säg upp dessa redan idag med uppsägningsdatum 2017-06-30.
 2. Kom på årsstämman den 1 juni för att rösta angående gruppanslutning.

Bakgrund: Idag betalar de flesta boende 200-300 kr per månad och lägenhet för en internetanslutning på 10-100 Mbit/s genom leverantören Ownit. Det tycker vi är för dyrt och har därför upphandlat ett både billigare och bättre alternativ! Uppemot 80% billigare och hundra gånger bättre, om vi genomför en gruppanslutning!

Sammanfattning:

 • Vi kommer byta bredbandsleverantör för alla i huset från Ownit till Stockholms Stadsnät.
 • Bytet sker i slutet av juni 2017.
 • Har du bara bredband (inga tilläggstjänster) via Ownit behöver du inte säga upp abonnemanget själv, det gör föreningen åt dig. Har du t.ex IP-telefoni idag, kolla upp i god tid hur du flyttar ditt nummer till Stockholms Stadsnät.

Följande gäller om vi röstar igenom en gruppanslutning på årsstämman 1 juni:

 • Nästan 80% billigare än idag: 64 kr/lgh/mån för gruppanslutning, istället för 199 eller 299 kr/lgh/mån.
 • Uppemot 100 gånger bättre: 1 000 Mbit/s hastighet till alla, istället för bara 10 eller 100 Mbit/s.
 • Bekvämare: Du slipper separat räkning, bredband läggs på avgiften/hyran.

Gruppanslutning?

 • En gruppanslutning innebär att vi ansluter samtliga lägenheter i huset, och alla betalar tillsammans det billigaste priset leverantören kan erbjuda. På samma sätt som TV-anslutningen fungerar idag alltså.
 • Vårt kära grannhus Mörbylund 23-27 har redan genomfört gruppanslutning den 1 oktober 2016 med samma nya leverantör. Dessutom har våra närmaste grannar i Mörbylund 17-21 varit med i denna upphandling och kommer genomföra bytet tillsammans med oss.
 • Vi beslutar tillsammans på årsstämman den
  1 juni om vi gruppansluter samtliga lägenheter, bara då får vi det billigaste 64 kr/lgh/mån. Annars kommer individuella avtal kosta
  149 kr/mån.

Om inte majoriteten röstar för en gruppanslutning blir det alltså nästan tre gånger så dyrt, boende måste teckna ett nytt individuellt avtal och stor del av förhandlingen var förgäves. Så kom och rösta på stämman den 1 juni!

Frågor? Besök www.morbylund.se/faq/bredband2017 eller
maila oss på 
styrelsen@morbylund.se.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Infobladet som delades ut idag: 2017-04-18 Byte av bredbandsleverantör
[for information in english, please see page 2]

Information från valberedningen inför kommande årsstämma

Årets stämma hålls den 1 juni 2017 och som vanligt är det valberedningens uppgift att förbereda valet av styrelse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi bostadsrättsinnehavare äger hela fastigheten tillsammans. Här får Du en möjlighet att få årsmötets förtroende att vara med och påverka genom att arbeta för husets bästa.

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald, och vi behöver nya kandidater för en komplett styrelse inför kommande verksamhetsår!

Vänligen kandidera eller nominera med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer
till valberedningen@morbylund.se nu redan idag! (Eller helst före den 31 mars)

Individuell elmätning

Kära boende,

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 15 februari att införa individuell elmätning, detta med stöd av §11 i stadgarna. Det här innebär att du enbart betalar för din egen faktiska lägenhetskonsumtion av el, vilket gör att du själv kan påverka din egen kostnad. Idag är det en stor skillnad i elförbrukning mellan lägenheterna, därför blir det mer rättvist om var och en betalar för sin egen förbrukning. Dessutom bidrar vi till en bättre miljö genom att minska vår elförbrukning. Eftersom vi inför individuell elmätning så kompenserar vi er med att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år från och med kvartal 3.

En chans att se sin tidigare förbrukning

Men innan vi debiterar er för er elförbrukning får ni en chans att se hur mycket el ni förbrukade i december 2016, januari 2017 och februari 2017, priset på förbrukad el kommer då att vara 0 kr/kWh. Det kommer ni kunna se på avierna för kvartal 2 som kommer ut i mitten av mars från HSB.

Från och med den 1 mars kommer priset per kWh kommer att vara 1,30 kr/kWh, i den kostnaden är abonnemangskostnad, elnätsavgiften, överföringskostnad, administrationskostnad, alla skatter och den faktiska kostnaden inkluderad.

Sänkning av avgifter/hyror

Eftersom vi separerar elen från avgiften/hyran så innebär det att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år. Nivån på sänkningen av hyran är den nivå som finns överenskommet med Hyresgästföreningen, överenskommelsen kommer att anslås i portarna. Sänkning kommer att genomföras från och med kvartal 3. På dessa avier kommer ni att bli debiterad för den el ni har förbrukat.

Exempel på avgiftssänkning: En lägenhet på 65 kvm har idag en årsavgift på 37 929 kr. Efter avgiftssänkningen på 38 kr/kvm/år blir den nya avgiften blir 35 459 kr. I procent är det här en sänkning på 6,5 procent.

Vad händer om man flyttar?

Kontakta tidigare ägare/hyresgäst till lägenheten om du vill justera denna kostnad er emellan på grund av att tillträdesdatum hamnat mitt i en period.

Administration

Elmätaren finns redan installerad i varje lägenhet och sitter vid entrén till lägenheten. Förutom att visa förbrukad el på displayen så rapporteras data in och blir till underlag som faktureras ut en gång i kvartalet via månadsavgiften. Elmätarna kommer från Infometric AB och de samlar också in data om elförbrukning. Är det fel på er mätare ska ni vända er till dem. På avierna från HSB kommer ni att bli debiterad för er el. Man behöver alltså inte teckna något eget abonnemang.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på avin som skickas ut av HSB. Debiteringen kommer att vara snittkostnaden av det man har förbrukat under tre månader. Exempel: förbrukar man el för 100 kr månad ett, 200 kr månad två och 300 kr månad tre så blir snittkostnaden 200 kr per månad. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras i efterhand.

 • Elförbrukningen för september, oktober och november debiteras med eftersläpning på avierna för jan, feb, mar (kvartal 1).
 • Elförbrukningen för december, januari och februari debiteras med eftersläpning på avierna för apr, maj, jun (kvartal 2).
 • Elförbrukningen för mars, april och maj debiteras med eftersläpning på avierna för jul, aug, sep (kvartal 3).
 • Elförbrukningen för juni, juli och augusti debiteras med eftersläpning på avierna för okt, nov, dec (kvartal 4).

Hur sparar man el på ett enkelt sätt?

För att ni ska få möjligheten att spara så mycket el som möjligt skickar vi med råd från Energi & klimatrådgivningen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Tips: använd mallen för ev. motioner!

Som ni kanske sett har vi meddelat i infotavlorna vid portarna om möjligheten att lämna in motioner till årsmötet. Det är ju viktigt att alla motioner är väl formulerade, så därför vill jag tipsa om att använda den praktiska mallen som finns publicerad i föreningens Dokument-arkiv.

Enligt stadgarna har ni hela februari på er, men vi ser helst att vi får in motionerna senast 22 februari för att hela styrelsen ska hinna bearbeta dem på bästa sätt!

Information om höstens fönsterbyte

Kära boende,

Här får ni lite viktig information angående den kommande renoveringen av alla fönster och balkongdörrar i huset, som informerades och beslutades om på årsstämman 2016-06-08.

Denna bifogade information från entreprenören (klicka här) är samma som vi tidigare har publicerat i entréerna. Vänligen läs all information så att ni är väl informerade.

Eftersom att Fog & Fönster kommer att ha totalansvar över arbetsmiljö för fastigheten under fönsterbytet så kan de beordra stopp för andra hantverkare. Så om ni har några egna renoveringar på gång, informera era hantverkare om detta så att de kan planera sin tid på bästa sätt.

Tillträde till din lägenhet kommer att behövas!

Arbetet planeras att påbörja den 7 oktober, och kommer fortsätta under några månader framöver.

Platschef och arbetsledare kommer finnas tillgängliga för frågor under hela arbetets gång kl. 07:00-17:00. Om ni har några frågor innan arbetet sätter igång, tveka inte att höra av er till styrelsen@morbylund.se eller lämna ett brev i brevlådan vid port 13.

Vi hoppas självklart att renoveringsarbetet kommer gå så smidigt som möjligt för alla vi som bor här i huset och att resultatet kommer att glädja oss i många år framöver.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Påminnelse om motioner till föreningsstämma

Styrelsen vill bara påminna om att brytdatumet för att skicka in motioner till föreningsstämman är den 29:e februari. Motioner är en möjlighet för alla er som inte sitter i styrelsen att påverka föreningen och föreningens arbete. Motioner lämnas skriftligen i den grå brevlådan vid port 13.

Följ gärna denna mall när du skriver din motion:
Mall för motioner till föreningstämma

Preliminärt datum för stämman är 4:e maj, och preliminär plats är aulan vid Danderyds sjukhus. En formell kallelse kommer att utgå två veckor innan detta datum.

Varmt välkomna!