Recent Posts

SV-entrén åter öppnad

Kära boende, Vi i styrelsen hoppas ni haft en lugn och fin julledighet! Styrelsens arbete har fortsätt och som ni säkert märkt så togs avspärrningarna omkring den norra gaveln bort innan nyår. Det är en del arbeten kvar, vi ska till exempel ställa tillbaka vår 

Vattenavstängning i några stammar på Mörbylund 11B

Uppdatering från föreningens förvaltare: Hej! Nu har jag fått veta att orsaken till läckaget ligger i VVC´n på vinden i ett ingjutet rör. RS Rörservice kommer plugga VVC´n från båda hållen vilket innebär att de lägenheter som berörs får tillbaka vattnet i sina kranar i 

Infoblad Q4

Infoblad Q4

Kära boende,

Årets sista informationsblad delades ut den 14/12. Vänligen läs det då det innehåller mycket viktig information till er som bor i huset.

2019-12-14 Infoblad 2019 Q4

God jul och gott nytt år önskar era grannar i styrelsen!

Fasadarbete helgen den 9-10/11

Fasadarbete helgen den 9-10/11

Vid rivningen av fasadens norra gavel påträffades asbest. Nu i helgen 9-10 november kommer fasadentreprenaden SEHED att arbeta med sanering och eventuell slipning på båda gavlarna mellan kl 09-16. Detta för att kunna hålla tidsplanen. Vi hoppas på ert överseende med att det kan pågå 

Kallt i gavellägenhet grund av fasadrenovering

Kallt i gavellägenhet grund av fasadrenovering

Kära boende, Fasadrenoveringen är i full gång och arbetet på den norra gaveln förväntas vara klart inom en månad. Just nu har de tagit ner både tegel och isolering vilket leder till att samtliga gavellägenheter på Mörbylund 11B kan uppleva det lite kallare än vanligt. 

Golvavjämning vid temporära WC

Kära boende,

Bygget på plan -2 fortskrider enligt tidsplanen och lägenheterna börjar ta form nu. Den lilla gång som leder från vår källargång till de provisoriska WC kommer behöva jämnas ut nu på fredag och detta leder till att den kommer vara avstängd 9-15. Detta innebär att man inte kan duscha, nu på fredag den 1/11 mellan 9-15. Toalett hittar ni som vanligt vid tvättstugan.

Har ni frågor om detta eller rivningen och byggnationen på plan -2 kan ni mejla eller ringa Henrik Wahren, mejl henrik.wahren@hsb.se telefon 010-442 11 24.

Allt gott,

Styrelsen

Efterbesiktning av spräningar

I samband med nybyggnation av flerbostadshus vid Inverness i Danderyd har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av bland annat sprängningsarbeten. KMP Konsult AB har fått i uppdrag att utföra besiktning efter dessa arbeten. Besiktningen tar cirka 15 minuter och styrelsen skulle uppskatta om så många 

HSB Stockholm utför rörarbeten i de tillfälliga dusch/WC utrymmen på plan-2.

För att kunna utföra planerat arbete kommer vi att mellan Onsdagen 16/10 till och med Måndag 21/10 med start kl 09.00 vara i dusch/WC utrymmet för att arbeta. Det kommer att vara minst 2 st Duschar/WC tillgängliga under tiden.  Har ni frågor om detta eller 

Vattenavstängning 1/10 – 2/10

Kära boende,
Från tisdag 1/10 kl 09.00 till onsdag 2/10 kl 16.00 kommer vattnet vara avstängt i några lägenheter och de uppmanas att inte spola ner något i avloppet.

De berörda lägenheterna (som har fått lappar i brevlådan) kommer att ha tillgång till dusch och wc (stambytets provisioner) på plan -2 mellan kl 07.00 och 22.00 under denna period. Övrig tid hänvisas till wc i tvättstugan.

Anledningen till avstängningen är reparation av läckande avloppsstam på nedre plan i huset. Tidigare reparationer har misslyckats pga att några boende inte har respekterat aviseringar om att ej använda avloppen under reparationstid. Det är därför av yttersta vikt att ni inte använder avloppet under denna period för att reparationen ska lyckas.

Tack för ert samarbete!

Infoblad Q3 nu ute med viktig information!

Klicka ovan för att ladda ner det, ni hittar det som vanligt under rubriken infoblad här på hemsidan och det delades ut till samtliga boende den 23/9. Allt gott, Styrelsen