Felanmälan

Föreningen har köpt förvaltning och fastighetsskötsel av HSB. Detta innebär att HSB arbetar med den generella skötseln i fastigheten. Om du behöver en ny namnbricka på dörren, om du misstänker att dina element inte fungerar eller om du inte får något varmvatten osv så kontaktar du HSB i första hand. 

Telefonnummer

  • HSB Stockholm felanmälan: 010-442 11 00 (mån-fre 8:00-16.30)
  • HSB Stockholm journummer: 08-695 00 00 (dygnet runt)

Felanmälan av hissarna

Om någon av hissarna står, eller om någon av hissdörrarna inte stängs ordentligt eller något annat som rör hissarnas tekniska bit ringer man Trygga Hiss direkt för att felanmäla!

Telefonnummer

08-798 92 00

Störningar

Oavsett om det är en granne som möblerar om, renoverar eller bara testar sina nya högtalare – så krävs en ömsesidig respekt när man bor i en förening. Vi är säkra på att vi alla kan använda vårt sunda förnuft för när det är okej att väsnas och när det inte är läge.

Föreningen har en störningsjour via Bevaknings Assistans AB, hit kan Du ringa och anmäla störningar dygnet runt. Till störningar räknas i princip allt ljud och oväsen som förs utanför de tider som anges i trivselreglerna, men andra saker som kan anmälas är t.ex. om någon obehörig vistas i våra gemensamhetsutrymmen.


OBS! Vid fara eller pågående brott, ring alltid 112.

Telefonnumret till störningsjouren är 08-55001433


Uppge namn och telefonnummer när du ringer, samt vad störningen gäller. När en störning anmälts kommer väktare att skickas ut för att bekräfta störningen och konfrontera den som stört, vartefter den rapporteras till styrelsen. Information om vem som stört och vem som anmält delges endast styrelsen och styrelsen har tystnadsplikt.


Återkommande störningar

Upplever Du som boende att det är återkommande störningar som stör dig finns det några steg som Du (och fler grannar) behöver följa för att vi i styrelsen ska kunna föra ärendet vidare.

I första hand skulle det vara toppen om Du som granne kan knacka på och prata med personen i fråga. Detta säger vi bara för att vi vet att det i nio fall av tio löser eventuella konflikter – ofta vet man inte om att man stör!

Om det mot förmodan skulle kännas olustigt, eller om det inte har hjälpt så hämtar Du ner en störningslista här. Syftet med störningslistan är i första hand att föreningen ska få en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Ju fler som fyller i en, desto snabbare och bättre kan styrelsen hantera ärendet. Det är bara styrelsen som kommer att läsa din störningslista!

Det är mycket viktigt att Du noga antecknar de störningar Du upplever, om vi ser att flera olika störningar sammanfaller, underlättar det nästa fas av vårt arbete.  Det är dessutom mycket viktigt att varje person som upplever störningar lämnar in en egen störningslista och inte en gemensam för flera boende i huset.

För att styrelsen ska kunna driva ett ärende angående störningar är det mycket viktigt att Du som blir störd är villig att berätta om störningarna, delvis genom denna lista men även om nödvändigt för exempelvis ett juridiskt ombud.

Om inte Du eller dina grannar vill berätta om störningarna ni upplever är det i de allra flesta fall inte möjligt för föreningen att vidta några åtgärder för att få störningarna att upphöra. Föreningen är därför beroende av just er hjälp.

Vi går sedan igenom listorna, jämför dem och lägger upp en plan för hur vi ska ta ärendet vidare.

Om Du har några frågor avseende ovanstående så kontakta styrelsen via styrelsen@morbylund.se eller via en lapp i vår brevlåda (port 13).