Dokument

Stadgar

Årsredovisning

Föreningsstämmor

Mall för motioner till stämma


Blanketter

Vänligen observera att samtliga blanketter som kräver signatur (antingen från dig eller från styrelsen) måste skrivas ut och lämnas i brevlådan utanför 13B. Får styrelsen in bara en kopia återges en kopia på denna och vi behåller orginalet. Behöver ni hjälp med att skriva ut kan ni meddela styrelsen på styrelsen@morbylund.se.

 Övrigt

______________________

Informationsbrev

Föreningen har tidigare skrivit ett informationsbrev per år för att uppdatera medlemmarna om arbetet som pågår i styrelsen och föreningen. Från och med 2019 försöker vi i styrelsen skriva ett brev per kvartal och vi skickar dessa i samtliga brevlådor samt lägger upp dem här.

Ni som vill ha nyhetsbrevet via mejl kan anmäla er här (till en början kommer breven även i brevlåda, när vi har en majoritet som vill ha breven via mejl ändrar vi vår rutin för utdelning)

Historiska informationsbrev:

2020-09-26 Infoblad 2020 Q3

2020-06-27 Infoblad 2020 Q2

2020-04-02 Infoblad 2020 Q1

2019-12-14 Infoblad 2019 Q4

2019-09-23 Infoblad 2019 Q3