Stadgar

Stadgarna kan vara svåra att förstå, därför har HSB tagit fram en guide för hur de kan tolkas. Observera att vissa paragrafer i våra stadgar avviker från HSBs standard stadgar, varför denna guide också kan avvika från våra regler. Vilka paragrafer som är annorlunda står på första sidan i våra stadgar.

Årsredovisning

Föreningsstämmor

Blanketter

Vänligen observera vad som gäller för den blankett du behöver, vissa lämnas in till styrelsen andra till HSB. Får styrelsen in bara en kopia återges en kopia på denna och vi behåller orginalet. Behöver ni hjälp med att skriva ut kan ni meddela styrelsen på styrelsen@morbylund.se.

 Övrigt

Informationsbrev

Föreningen har tidigare skrivit ett informationsbrev per år för att uppdatera medlemmarna om arbetet som pågår i styrelsen och föreningen. Från och med 2019 försöker vi i styrelsen skriva ett brev per kvartal och lägger upp dem här.

Ni som vill ha nyhetsbrevet via mejl kan anmäla er här