Dokument

Stadgar

Stadgarna kan vara svåra att förstå, därför har HSB tagit fram en guide för hur de kan tolkas. Observera att vissa paragrafer i våra stadgar avviker från HSBs standard stadgar, varför denna guide också kan avvika från våra regler. Vilka paragrafer som är annorlunda står på första sidan i våra stadgar.

 

Årsredovisning

Föreningsstämmor

Mall för motioner till stämma


Blanketter

Vänligen observera vad som gäller för den blankett du behöver, vissa lämnas in till styrelsen andra till HSB. Får styrelsen in bara en kopia återges en kopia på denna och vi behåller orginalet. Behöver ni hjälp med att skriva ut kan ni meddela styrelsen på styrelsen@morbylund.se.

 Övrigt

______________________

Informationsbrev

Föreningen har tidigare skrivit ett informationsbrev per år för att uppdatera medlemmarna om arbetet som pågår i styrelsen och föreningen. Från och med 2019 försöker vi i styrelsen skriva ett brev per kvartal och vi skickar dessa i samtliga brevlådor samt lägger upp dem här.

Ni som vill ha nyhetsbrevet via mejl kan anmäla er här (till en början kommer breven även i brevlåda, när vi har en majoritet som vill ha breven via mejl ändrar vi vår rutin för utdelning)

Historiska informationsbrev:

2021-07-20 Infoblad sommaren 2021

2021-06-03 Infoblad 2021 Q2

2021-03-03 Infoblad 2021 Q1

2020-12-21 Infoblad 2020 Q4

2020-09-26 Infoblad 2020 Q3

2020-06-27 Infoblad 2020 Q2

2020-04-02 Infoblad 2020 Q1