Dags för inventering av förråden

Styrelsen har beslutat att göra en inventering av förråden för att ordna upp
oklarheterna kring vem som disponerar vilket förråd. Vi har nu monterat upp
skyltar med nummer på alla förråd.

Alla boende har fått en blankett utdelad i sina brevlådor. På denna blankett vill vi att ni fyller i vilket förråd ni använder. Vi vill ha ert svar senast den 10:e januari. Efter detta datum kommer vi att påbörja en tömning av de förråd som ingen
disponerar. Detta är ett första steg till att se till att förråden fördelas rättvist
mellan de boende.

Blanketten hittas här.