Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 30 maj 2018 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du göra din röst hörd med hjälp av en fullmakt.