2022-11-18 Brand i ML13B, våning 4.

Kära boende,

Idag har det brunnit i en lägenhet i Mörbylund 13B, våning 4. Skadorna på själva lägenheten är omfattande och vissa omkringliggande lägenheter har också tagit skada (då av vattnet som används vid släckning).

Det uppstår alltid många frågor i dessa lägen såhär har vi sammanfattat de vanligaste med hjälp av räddningstjänsten och förvaltare.

Min lägenhet är vattenskadad och mina saker är förstörda, var ska jag vända mig?
Som boende vänder du dig alltid i första hand till ditt egna försäkringsbolag. De ska hjälpa dig med ersättningsboende (i de fall då det behövs) samt ersättning för lösöre (kan gälla sanering av t.ex. större möbler eller ersättning av mindre saker som en TV, kläder osv).

Jag bor på samma våning som den brandskadade lägenheten, kan jag sova i min lägenhet?
Nej. Kontaktperson från brandkontoret har avrått från detta då några av lägenheterna på samma våning varit sotskadade och detta kan vara farligt att andas in. Det kommer lukta kraftigt i några dagar nu tills vi har kunnat vädra ordentligt men det är inte lukten i sig utan sotet som är skadligt. Man kan se om man har sotskada genom att dra med handen på väggar och golv/tak.

Är man osäker eller otrygg ska man ringa sitt försäkringsbolag och förklara att de har brunnit och att man behöver ersättningslägenhet. De flesta bolag brukar ordna med detta direkt, andra kräver ut händelserapport från räddningstjänsen/polisen. Hör med ert egna bolag.

Jag har skadad lägenhet men ingen försäkring, vad ska jag göra?
I det fall då man inte har en försäkring står man ensam med sina skador. Man kan vända sig till kommunens socialtjänst och höra med dem. Telefonnummer till kommunen hittar ni här: 08-568 910 00.

Styrelsen tillsammans med förvaltaren och räddningstjänsten saknar fortfarande tillträde till flera lägenheter, om ni kommer hem och upptäcker skador (antingen av brand eller vatten) vänligen mejla styrelsen@morbylund.se OCH britt-marie.pielbusch@hsb.se, efter att ni kontaktat ert egna försäkringsbolag. Dokumentera gärna med bilder.