Övrigt

Infobrev Bygget Inverness Oktober

Detta är infobrevet från NCC om bygget:

Arbetena rullar på enligt plan.
I etapp 2 Ncc Bostad pågår stomarbeten mitten av november. Takarbeten fortgår. För byggkranen är nertagning planerad till första veckan i december om allt flyter på som tänkt. Rivning av ställning och färdigställande av fasad mot Etapp 1 beräknas vara i mål till årsskiftet.

Våra kollegor Ncc Civil fortsätter med losshållning av berg samt utlastning av bergmassor för Etapp 3. Vecka 45 påbörjas arbeten med att bredda Gärdes backe för kommande arbeten på båda sidor vägen.

På tomten för Etapp 4, där vi idag har vår etablering, har träden tagit ner och provborrningar för geotekniska undersökningar pågår. Uppförandet av Etapp 4 ligger längre fram i tiden, frågor gällande den hänvisar vi till Aros Bostadsutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med logistiken i och kring området för att hålla hög säkerhet och minimera besväret för kringboende och andra intressenter.
Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket och tung trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket!

Med hopp om en fin höst!

Platsledningen Inverness kv 2 och kv 3

Infobrev Bygget Inverness Oktober Läs mer »

Driftstörning i tvättstugans bokningssystem

Torsdagen den 5/10 kl 17-19 kommer ett serverunderhåll att utföras här på Baxec!
Detta innebär att alla bostadsrättsföreningar som har webbokning samt kan boka via app kan sluta att fungera så länge arbetet pågår.
Observera att det enda som händer är att man inte kan göra nya bokningar via webben eller appen under tiden, tavlor fungerar som de ska.
Detta påverkar inte redan bokade pass oavsett bokningsobjekt och alla dörrar kommer att fungera som vanligt ändå.
Med vänliga hälsningar, Baxec AB

Driftstörning i tvättstugans bokningssystem Läs mer »

Felutskick

Hej på er!

Styrelsen har hört att några av våra boende har fått brev från Fastum fastighetsskötare – det är vår grannförening som har bytt till Fastum och de verkar ha trott att vi alla är en och samma förening och såldes skickat brev till flera av våra boende.

Ni kan slänga brevet, vi kör på med HSB 🙂

Ha en fin dag,

Styrelsen

Felutskick Läs mer »

Höjning av avgiften från 1/1-23

Bästa boende,

Efter årets budgetmöte har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4.5%. Detta för att dels mota den höga skuld föreningen har men även för att det är fortsatt osäkert läge med räntorna. Till det har stora leverantörer så som Eon, vår fjärrvärme och våra leverantörer (HSB bland flera) också indexerat upp sina priser kraftigt.

Styrelsen höjer aldrig lättvindigt avgiften, vi bor ju också här i huset och drabbas precis lika hårt som alla andra. Vi gör det efter att vi har uttömt alla andra möjligheter och alltid i samråd med HSBs ekonomiska förvaltning och vår erfarna HSB ledamot. Vi resonerar som så att det alltid är bättre att försiktigt höja avgiften än att avvakta och sedan plötsligt behöva kräva medlemmarna på pengar. Allt för att ni boende ska kunna planera er egna ekonomi bättre.

Har ni frågor om höjningen eller om något annat vet ni vid det här laget att ni mejlar styrelsen@morbylund.se 🙂

Glad första advent,

Styrelsen

Höjning av avgiften från 1/1-23 Läs mer »

2022-11-18 Brand i ML13B, våning 4.

Kära boende,

Idag har det brunnit i en lägenhet i Mörbylund 13B, våning 4. Skadorna på själva lägenheten är omfattande och vissa omkringliggande lägenheter har också tagit skada (då av vattnet som används vid släckning).

Det uppstår alltid många frågor i dessa lägen såhär har vi sammanfattat de vanligaste med hjälp av räddningstjänsten och förvaltare.

Min lägenhet är vattenskadad och mina saker är förstörda, var ska jag vända mig?
Som boende vänder du dig alltid i första hand till ditt egna försäkringsbolag. De ska hjälpa dig med ersättningsboende (i de fall då det behövs) samt ersättning för lösöre (kan gälla sanering av t.ex. större möbler eller ersättning av mindre saker som en TV, kläder osv).

Jag bor på samma våning som den brandskadade lägenheten, kan jag sova i min lägenhet?
Nej. Kontaktperson från brandkontoret har avrått från detta då några av lägenheterna på samma våning varit sotskadade och detta kan vara farligt att andas in. Det kommer lukta kraftigt i några dagar nu tills vi har kunnat vädra ordentligt men det är inte lukten i sig utan sotet som är skadligt. Man kan se om man har sotskada genom att dra med handen på väggar och golv/tak.

Är man osäker eller otrygg ska man ringa sitt försäkringsbolag och förklara att de har brunnit och att man behöver ersättningslägenhet. De flesta bolag brukar ordna med detta direkt, andra kräver ut händelserapport från räddningstjänsen/polisen. Hör med ert egna bolag.

Jag har skadad lägenhet men ingen försäkring, vad ska jag göra?
I det fall då man inte har en försäkring står man ensam med sina skador. Man kan vända sig till kommunens socialtjänst och höra med dem. Telefonnummer till kommunen hittar ni här: 08-568 910 00.

Styrelsen tillsammans med förvaltaren och räddningstjänsten saknar fortfarande tillträde till flera lägenheter, om ni kommer hem och upptäcker skador (antingen av brand eller vatten) vänligen mejla styrelsen@morbylund.se OCH britt-marie.pielbusch@hsb.se, efter att ni kontaktat ert egna försäkringsbolag. Dokumentera gärna med bilder.

2022-11-18 Brand i ML13B, våning 4. Läs mer »