Infobrev Bygget Inverness Oktober

Detta är infobrevet från NCC om bygget:

Arbetena rullar på enligt plan.
I etapp 2 Ncc Bostad pågår stomarbeten mitten av november. Takarbeten fortgår. För byggkranen är nertagning planerad till första veckan i december om allt flyter på som tänkt. Rivning av ställning och färdigställande av fasad mot Etapp 1 beräknas vara i mål till årsskiftet.

Våra kollegor Ncc Civil fortsätter med losshållning av berg samt utlastning av bergmassor för Etapp 3. Vecka 45 påbörjas arbeten med att bredda Gärdes backe för kommande arbeten på båda sidor vägen.

På tomten för Etapp 4, där vi idag har vår etablering, har träden tagit ner och provborrningar för geotekniska undersökningar pågår. Uppförandet av Etapp 4 ligger längre fram i tiden, frågor gällande den hänvisar vi till Aros Bostadsutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med logistiken i och kring området för att hålla hög säkerhet och minimera besväret för kringboende och andra intressenter.
Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket och tung trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket!

Med hopp om en fin höst!

Platsledningen Inverness kv 2 och kv 3