Avgiftshöjning 2024

Styrelsen meddelar att avgifterna för vår bostadsrättsförening kommer att höjas med 25% från och med Januari 2024. Detta beslut har fattats på grund av ökade räntekostnader som påverkar föreningens ekonomi. Vi har under året lagt om flera lån som på grund av ränteläget fick avsevärt mycket högre ränta. Vi har tagit beslutet baserat på HSBs ekonomiska konsultation. Vi fick också höra därifrån att det är flera andra föreningar som behöver göra drastiska höjningar i år.

Det är viktigt för oss att understryka att denna avgiftshöjning inte tas lättvindigt. Styrelsen har övervägt olika alternativ och diskuterat möjligheterna att hantera situationen på ett hållbart sätt med HSB. Tyvärr har vi kommit fram till att en avgiftshöjning är den mest ansvarsfulla åtgärden för att trygga föreningens ekonomiska stabilitet och säkerställa fortsatt underhåll av våra gemensamma utrymmen och faciliteter.