Viktigt

Avgiftshöjning 2024

Styrelsen meddelar att avgifterna för vår bostadsrättsförening kommer att höjas med 25% från och med Januari 2024. Detta beslut har fattats på grund av ökade räntekostnader som påverkar föreningens ekonomi. Vi har under året lagt om flera lån som på grund av ränteläget fick avsevärt mycket högre ränta. Vi har tagit beslutet baserat på HSBs ekonomiska konsultation. Vi fick också höra därifrån att det är flera andra föreningar som behöver göra drastiska höjningar i år.

Det är viktigt för oss att understryka att denna avgiftshöjning inte tas lättvindigt. Styrelsen har övervägt olika alternativ och diskuterat möjligheterna att hantera situationen på ett hållbart sätt med HSB. Tyvärr har vi kommit fram till att en avgiftshöjning är den mest ansvarsfulla åtgärden för att trygga föreningens ekonomiska stabilitet och säkerställa fortsatt underhåll av våra gemensamma utrymmen och faciliteter.

Avgiftshöjning 2024 Läs mer »

Radiatorventilsbyte i fastigheten

Kära boende,

Under vecka 26-28 kommer föreningen, genom vår entreprenör Pipe-Mark, att byta ut samtliga ventiler på radiatorerna i fastigheten. 

Varför gör vi detta? 

Vi gör detta för att ventilerna är gamla och behöver bytas ut. Styrelsen hoppas kunna spara föreningen pengar genom att efter bytet hålla värmen i huset på en jämn nivå, så boende slipper sova med öppna fönster på vintern för att de får för varmt i t.ex sovrummen. Genom att byta ventilerna kommer vi kunna reglera tempereturerna centralt och sänka våra värmekostnader. 

Vad innebär detta för mig som boende? 

Det innebär att Pipe-mark kommer avisera dig i god tid innan de behöver tillträde till er lägenhet för själva bytet. Bytet tar högst en timme och de kommer göra två besök i varje lägenhet, ett för bytet och sedan ett för att lufta elementen. Du som boende måste lämna tillträde till Pipe-mark antingen genom att vara hemma själv eller genom att lämna nycklar. 

Vad ska jag göra nu?

Detta är bara en första information, vi vill ge er goda möjligheter att planera eventuella semestrar och nyckelöverlämningar. När ni väl fått en mer exakt tid av Pipe-mark kommer ni få kontaktuppgifter till dem så ni kan boka om tiden ifall den inte passar. Vet ni redan nu att ni inte är hemma v. 26-28? Mejla styrelsen@morbylund.se så noterar vi detta och försöker hjälpa er med nycklar. 

Somriga hälsningar,

Styrelsen


Dear residents,

During week 26-28, the association, via our contractor Pipe-Mark, will replace all valves on the radiators in the property. 

Why are we doing this? 

We do this because the valves are old and need to be replaced. The board hopes to save money by keeping the heat in the house on an even level after the change, so residents don’t have to sleep with open windows in winter. By changing the valves, we will be able to regulate the temperetures centrally and lower our heating costs. 

What does this mean for me as a resident? 

This means that Pipe-Mark will notify you well in advance before they need access to your apartment for the actual replacement. The change takes no more than an hour and they will make two visits to each apartment, one for the exchange and then one to aerate the radiators. You as a resident must grant access to Pipe-Mark – either by being at home yourself or by leaving keys. 

What am I supposed to do now?

This is just a first information, we want to give you a opportunitie to plan any holidays and key handovers. Once you recive a more accurate time from Pipe-mark, you will receive contact details aswell so you can reschedule the time if it does not fit. Do you already know you’re not home v. 26-28? Email styrelsen@morbylund.se and we’ll take note of this and try to help you with keys. 

Summer greetings, 

The board

Radiatorventilsbyte i fastigheten Läs mer »

Intresseanmälan för extraförråd

Kära boende,

Styrelsen vill gärna veta om ni som idag har förråd, eller idag står i kö för att få ett förråd, skulle vilja hyra ett extraförråd om sådana fanns.

Vi har nämligen möjligheten att bygga ut fler förråd än vi behöver och vi vill veta om det är en rimlig investering.

Vänligen klicka här och fyll i blanketten för att hjälpa oss ta ett beslut!

Intresseanmälan för extraförråd Läs mer »

Planerat avbrott från Stockholms Stadsnät

Bästa boende,

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Planerat avbrott från Stockholms Stadsnät Läs mer »

Inbrottsförsök i flera förråd

Kära boende,
Det har, troligtvis, natten till 23/12 skett flertal inbrott i förråden här på KV. Detta är vad som gäller om ni får inbrott i förråd: 

1. Polisanmäl omedelbart – detta är ett första hand en fråga för polisen då det rör sig om ett brott. 
2. Felanmäl eventuella skador på själva förrådet via felanmalan.hsb.se eller 010-442 11 00 (mån-fre 8:00-16.30)
3. Kontakta ert egna försäkringsbolag för eventuella återbetalningar och ersättningar. 

Reparationer av förråd kommer påbörjas tidigast 4/1-2021 det är därför viktigt att ni gör vad ni kan för att skydda eventuellt innehåll i förråden tills dess. Cykellås eller kedja med tillhörande hänglås fungerar utmärkt som en temporär lösning tills vi kan åtgärda dörrar, väggar och låsfästen igen efter julledigheterna. 

Inbrott i förråd är dessvärre inte ovanligt i flerfamiljshus och vi uppmanar därför alla att aldrig förvara värdesaker i förråden, både ur försäkringssynpunkt men kanske främst för det sentimentala värde prylar kan ha. Håll viktiga saker hemma i lägenheterna. 

Ta hand om er och mejla styrelsen@morbylund.se om ni har fler frågor, 
Styrelsen 

Inbrottsförsök i flera förråd Läs mer »

Kodbyte från 1/10

Kära boende,

Från den 1/10 byter vi koderna här i Mörbylund. Era brickor fungerar som vanligt dygnet runt. De nya koderna har ni fått på papper ner i brevlådan och ni kan alltid mejla och fråga om dem om ni glömmer.

De gamla fungerar ett tag till men ni kan alltså redan nu börja använda de nya. Tänk på att koden gäller 06-22!

Bästa hälsningar

Styrelsen

Kodbyte från 1/10 Läs mer »