Lämna dina uppgifter till styrelsen

Kära boende,

För att vi ska kunna komma i kontakt med dig i nödsituationer som kan beröra ditt hem vänligen följ länken nedan och lämna dina uppgifter. Du anmäler dig då även att få nyheter kring föreningen på mejl och minskar risken för att missa väsentlig information.

Klicka här för att komma till enkäten.