Styrelseledamot

Infobrev Bygget Inverness Oktober

Detta är infobrevet från NCC om bygget:

Arbetena rullar på enligt plan.
I etapp 2 Ncc Bostad pågår stomarbeten mitten av november. Takarbeten fortgår. För byggkranen är nertagning planerad till första veckan i december om allt flyter på som tänkt. Rivning av ställning och färdigställande av fasad mot Etapp 1 beräknas vara i mål till årsskiftet.

Våra kollegor Ncc Civil fortsätter med losshållning av berg samt utlastning av bergmassor för Etapp 3. Vecka 45 påbörjas arbeten med att bredda Gärdes backe för kommande arbeten på båda sidor vägen.

På tomten för Etapp 4, där vi idag har vår etablering, har träden tagit ner och provborrningar för geotekniska undersökningar pågår. Uppförandet av Etapp 4 ligger längre fram i tiden, frågor gällande den hänvisar vi till Aros Bostadsutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med logistiken i och kring området för att hålla hög säkerhet och minimera besväret för kringboende och andra intressenter.
Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket och tung trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket!

Med hopp om en fin höst!

Platsledningen Inverness kv 2 och kv 3

Driftstörning i tvättstugans bokningssystem

Torsdagen den 5/10 kl 17-19 kommer ett serverunderhåll att utföras här på Baxec!
Detta innebär att alla bostadsrättsföreningar som har webbokning samt kan boka via app kan sluta att fungera så länge arbetet pågår.
Observera att det enda som händer är att man inte kan göra nya bokningar via webben eller appen under tiden, tavlor fungerar som de ska.
Detta påverkar inte redan bokade pass oavsett bokningsobjekt och alla dörrar kommer att fungera som vanligt ändå.
Med vänliga hälsningar, Baxec AB

Stämmodatum

Kära boende!

Den 31/5 kl. 18.30 samlas vid på den övre gården (mellan mörbylund 17-21 och 23-27) för årets stämma.

Kallelse och årsredovisning kommer enligt stadgarna senast 14 dagar innan stämman.

Ha en fin vecka,
Styrelsen

Felutskick

Hej på er!

Styrelsen har hört att några av våra boende har fått brev från Fastum fastighetsskötare – det är vår grannförening som har bytt till Fastum och de verkar ha trott att vi alla är en och samma förening och såldes skickat brev till flera av våra boende.

Ni kan slänga brevet, vi kör på med HSB 🙂

Ha en fin dag,

Styrelsen

Nytt bokningssystem uppe!

Hej kära boende,

det har varit några tuffa veckor för tvättstugan sedan vårt bokningssystem totalt la av.

Nu är dock det nya uppe och det har inneburit att tvättiderna har nollställts, tyvärr. Vill ni boka tid nu använder ni hemsidan eller den sprillans nya datorn nere i tvättstugan.

Glad tvättning,
Styrelsen