Styrelseledamot

Håll ordning i återvinningen!

Kära boende,

Styrelsen har nu gjort ett nytt försök med att få ordning i återvinningsrummen. En del i arbetet har varit att byta skyltsystem, så det blir lättare att identifiera vad som ska gå i vilket kärl.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera rätt, för gör vi inte det åker föreningen på böter. Allt som ställs på golv och i korridorer kostar också föreningen mycket pengar att forsla bort.

Återvinningsrummen är en förmån och om vi inte tillsammans kan sköta det korrekt så kommer vi tvingas att stänga.

Läs gärna genom materialet nedan så vet ni hur ni ska sortera rätt.

Allt som inte har en uppenbar plats i våra återvinningsrum ansvarar ni själva för att ta hand om.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Håll ordning i återvinningen! Läs mer »

Ny styrelse

Vi informerar om att en ny styrelse har valts in på grund av avgångar. Nya styrelsen fram till nästa års stämma är följande:

  • Ludvig Larsendahl, ordförande
  • Viktor Brodin, sekreterare
  • Nora Al Ashiri, kassör
  • Frida Lanhammar, ledamot
  • Alixander Khojasteh, ledamot
  • Henrik Wahren, HSB-ledamot

Är du sugen på att sitta i styrelsen? Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@morbylund.se.

Ny styrelse Läs mer »

Avgiftshöjning 2024

Styrelsen meddelar att avgifterna för vår bostadsrättsförening kommer att höjas med 25% från och med Januari 2024. Detta beslut har fattats på grund av ökade räntekostnader som påverkar föreningens ekonomi. Vi har under året lagt om flera lån som på grund av ränteläget fick avsevärt mycket högre ränta. Vi har tagit beslutet baserat på HSBs ekonomiska konsultation. Vi fick också höra därifrån att det är flera andra föreningar som behöver göra drastiska höjningar i år.

Det är viktigt för oss att understryka att denna avgiftshöjning inte tas lättvindigt. Styrelsen har övervägt olika alternativ och diskuterat möjligheterna att hantera situationen på ett hållbart sätt med HSB. Tyvärr har vi kommit fram till att en avgiftshöjning är den mest ansvarsfulla åtgärden för att trygga föreningens ekonomiska stabilitet och säkerställa fortsatt underhåll av våra gemensamma utrymmen och faciliteter.

Avgiftshöjning 2024 Läs mer »

Infobrev Bygget Inverness Oktober

Detta är infobrevet från NCC om bygget:

Arbetena rullar på enligt plan.
I etapp 2 Ncc Bostad pågår stomarbeten mitten av november. Takarbeten fortgår. För byggkranen är nertagning planerad till första veckan i december om allt flyter på som tänkt. Rivning av ställning och färdigställande av fasad mot Etapp 1 beräknas vara i mål till årsskiftet.

Våra kollegor Ncc Civil fortsätter med losshållning av berg samt utlastning av bergmassor för Etapp 3. Vecka 45 påbörjas arbeten med att bredda Gärdes backe för kommande arbeten på båda sidor vägen.

På tomten för Etapp 4, där vi idag har vår etablering, har träden tagit ner och provborrningar för geotekniska undersökningar pågår. Uppförandet av Etapp 4 ligger längre fram i tiden, frågor gällande den hänvisar vi till Aros Bostadsutveckling.

Vi arbetar kontinuerligt med logistiken i och kring området för att hålla hög säkerhet och minimera besväret för kringboende och andra intressenter.
Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket och tung trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket!

Med hopp om en fin höst!

Platsledningen Inverness kv 2 och kv 3

Infobrev Bygget Inverness Oktober Läs mer »

Driftstörning i tvättstugans bokningssystem

Torsdagen den 5/10 kl 17-19 kommer ett serverunderhåll att utföras här på Baxec!
Detta innebär att alla bostadsrättsföreningar som har webbokning samt kan boka via app kan sluta att fungera så länge arbetet pågår.
Observera att det enda som händer är att man inte kan göra nya bokningar via webben eller appen under tiden, tavlor fungerar som de ska.
Detta påverkar inte redan bokade pass oavsett bokningsobjekt och alla dörrar kommer att fungera som vanligt ändå.
Med vänliga hälsningar, Baxec AB

Driftstörning i tvättstugans bokningssystem Läs mer »