Information om renovering

Bästa boende,

SNB kommer under nästa vecka att börja riva i trapphus 15, våning 3-5, för att återställa efter en vattenskada som uppstod i somras. Det som är skadat är väg och tak runt det schaktet på varje våningsplan där det står våningsnummer.

Våning 5: Vägg rivs från golv och ca 30 cm upp
Våning 4: Vägg rivs från golv till tak, undertaksplattor

Våning 3: Vägg rivs från golv till tak, undertaksplattor

Därefter återställs väggar och tak.

Hör av er till oss i styrelsen om ni undrar något!

Extrakoll efter läckande rör

Bästa boende,

efter att två boende rapporterat mindre vattenläckor efter radiatorventilbytet vill Pipe-Mark gärna göra en extra, tredje, kontroll så att övriga rör och ventiler inte läcker på något sätt. Boende får gärna själva kika och se om det är fukt eller blött runt ventilen, liten vatten på lång tid kan orsaka stora skador.

Leif från Pipe-Mark kommer att gå och knacka dörr kommande vecka och be om att få kika på era ventiler.

Vid frågor kontakta gärna styrelsen@morbylund.se

Radiatorventilsbyte i fastigheten

Kära boende,

Under vecka 26-28 kommer föreningen, genom vår entreprenör Pipe-Mark, att byta ut samtliga ventiler på radiatorerna i fastigheten. 

Varför gör vi detta? 

Vi gör detta för att ventilerna är gamla och behöver bytas ut. Styrelsen hoppas kunna spara föreningen pengar genom att efter bytet hålla värmen i huset på en jämn nivå, så boende slipper sova med öppna fönster på vintern för att de får för varmt i t.ex sovrummen. Genom att byta ventilerna kommer vi kunna reglera tempereturerna centralt och sänka våra värmekostnader. 

Vad innebär detta för mig som boende? 

Det innebär att Pipe-mark kommer avisera dig i god tid innan de behöver tillträde till er lägenhet för själva bytet. Bytet tar högst en timme och de kommer göra två besök i varje lägenhet, ett för bytet och sedan ett för att lufta elementen. Du som boende måste lämna tillträde till Pipe-mark antingen genom att vara hemma själv eller genom att lämna nycklar. 

Vad ska jag göra nu?

Detta är bara en första information, vi vill ge er goda möjligheter att planera eventuella semestrar och nyckelöverlämningar. När ni väl fått en mer exakt tid av Pipe-mark kommer ni få kontaktuppgifter till dem så ni kan boka om tiden ifall den inte passar. Vet ni redan nu att ni inte är hemma v. 26-28? Mejla styrelsen@morbylund.se så noterar vi detta och försöker hjälpa er med nycklar. 

Somriga hälsningar,

Styrelsen


Dear residents,

During week 26-28, the association, via our contractor Pipe-Mark, will replace all valves on the radiators in the property. 

Why are we doing this? 

We do this because the valves are old and need to be replaced. The board hopes to save money by keeping the heat in the house on an even level after the change, so residents don’t have to sleep with open windows in winter. By changing the valves, we will be able to regulate the temperetures centrally and lower our heating costs. 

What does this mean for me as a resident? 

This means that Pipe-Mark will notify you well in advance before they need access to your apartment for the actual replacement. The change takes no more than an hour and they will make two visits to each apartment, one for the exchange and then one to aerate the radiators. You as a resident must grant access to Pipe-Mark – either by being at home yourself or by leaving keys. 

What am I supposed to do now?

This is just a first information, we want to give you a opportunitie to plan any holidays and key handovers. Once you recive a more accurate time from Pipe-mark, you will receive contact details aswell so you can reschedule the time if it does not fit. Do you already know you’re not home v. 26-28? Email styrelsen@morbylund.se and we’ll take note of this and try to help you with keys. 

Summer greetings, 

The board

Tjutande ljud – hissar i ML13B

Kära boende!

På senare tid har styrelsen och boende uppmärksammat ett dovt visslande oljud i tid och otid. Vi har en nära dialog med Trygga Hiss som sköter hissarna här i vår föreningen och de kommer felsöka vidare nästkommande arbetsdag. De har varit här några gånger och felsökt men då inte hört något ljud när de åkt båda hissarna. 

Om hissarna står still, krånglar eller låter måste vi alla hjälpas åt att ringa ut Trygga Hiss 08-798 92 00

Kom ihåg att man aldrig ska använda våld för att stänga innerdörrarna i hissarna, detta förstör dem och gör att de fastnar. Styrelsen kommer inom kort byta ut innerdörrarna på en hiss i Mörbylund 13B, tills dess får vi hjälpas åt att felanmäla + ta hand om våra hissar tillsammans.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 

Strömavbrott 14/4 12.00-16.00

Pågrund av arbete med eldistributionsnätet som utförs av Skandinavisk Elkraft AB kommer ström till hastigheten vara bruten onsdagen den 14/4 mellan 12.00-16.00. Vid frågor kontakta EONS kundservice på 0771-222424

Intresseanmälan för extraförråd

Kära boende,

Styrelsen vill gärna veta om ni som idag har förråd, eller idag står i kö för att få ett förråd, skulle vilja hyra ett extraförråd om sådana fanns.

Vi har nämligen möjligheten att bygga ut fler förråd än vi behöver och vi vill veta om det är en rimlig investering.

Vänligen klicka här och fyll i blanketten för att hjälpa oss ta ett beslut!