Styrelseledamot

Felutskick

Hej på er!

Styrelsen har hört att några av våra boende har fått brev från Fastum fastighetsskötare – det är vår grannförening som har bytt till Fastum och de verkar ha trott att vi alla är en och samma förening och såldes skickat brev till flera av våra boende.

Ni kan slänga brevet, vi kör på med HSB 🙂

Ha en fin dag,

Styrelsen

Felutskick Läs mer »

Höjning av avgiften från 1/1-23

Bästa boende,

Efter årets budgetmöte har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4.5%. Detta för att dels mota den höga skuld föreningen har men även för att det är fortsatt osäkert läge med räntorna. Till det har stora leverantörer så som Eon, vår fjärrvärme och våra leverantörer (HSB bland flera) också indexerat upp sina priser kraftigt.

Styrelsen höjer aldrig lättvindigt avgiften, vi bor ju också här i huset och drabbas precis lika hårt som alla andra. Vi gör det efter att vi har uttömt alla andra möjligheter och alltid i samråd med HSBs ekonomiska förvaltning och vår erfarna HSB ledamot. Vi resonerar som så att det alltid är bättre att försiktigt höja avgiften än att avvakta och sedan plötsligt behöva kräva medlemmarna på pengar. Allt för att ni boende ska kunna planera er egna ekonomi bättre.

Har ni frågor om höjningen eller om något annat vet ni vid det här laget att ni mejlar styrelsen@morbylund.se 🙂

Glad första advent,

Styrelsen

Höjning av avgiften från 1/1-23 Läs mer »

2022-11-18 Brand i ML13B, våning 4.

Kära boende,

Idag har det brunnit i en lägenhet i Mörbylund 13B, våning 4. Skadorna på själva lägenheten är omfattande och vissa omkringliggande lägenheter har också tagit skada (då av vattnet som används vid släckning).

Det uppstår alltid många frågor i dessa lägen såhär har vi sammanfattat de vanligaste med hjälp av räddningstjänsten och förvaltare.

Min lägenhet är vattenskadad och mina saker är förstörda, var ska jag vända mig?
Som boende vänder du dig alltid i första hand till ditt egna försäkringsbolag. De ska hjälpa dig med ersättningsboende (i de fall då det behövs) samt ersättning för lösöre (kan gälla sanering av t.ex. större möbler eller ersättning av mindre saker som en TV, kläder osv).

Jag bor på samma våning som den brandskadade lägenheten, kan jag sova i min lägenhet?
Nej. Kontaktperson från brandkontoret har avrått från detta då några av lägenheterna på samma våning varit sotskadade och detta kan vara farligt att andas in. Det kommer lukta kraftigt i några dagar nu tills vi har kunnat vädra ordentligt men det är inte lukten i sig utan sotet som är skadligt. Man kan se om man har sotskada genom att dra med handen på väggar och golv/tak.

Är man osäker eller otrygg ska man ringa sitt försäkringsbolag och förklara att de har brunnit och att man behöver ersättningslägenhet. De flesta bolag brukar ordna med detta direkt, andra kräver ut händelserapport från räddningstjänsen/polisen. Hör med ert egna bolag.

Jag har skadad lägenhet men ingen försäkring, vad ska jag göra?
I det fall då man inte har en försäkring står man ensam med sina skador. Man kan vända sig till kommunens socialtjänst och höra med dem. Telefonnummer till kommunen hittar ni här: 08-568 910 00.

Styrelsen tillsammans med förvaltaren och räddningstjänsten saknar fortfarande tillträde till flera lägenheter, om ni kommer hem och upptäcker skador (antingen av brand eller vatten) vänligen mejla styrelsen@morbylund.se OCH britt-marie.pielbusch@hsb.se, efter att ni kontaktat ert egna försäkringsbolag. Dokumentera gärna med bilder.

2022-11-18 Brand i ML13B, våning 4. Läs mer »

Nya brickor till samtliga boende

Kära boende,

När föreningen införskaffade ett bricksystem försågs samtliga boende med tre st brickor. Somliga av er kan ha köpt fler, andra kanske har färre från den förra ägaren av lägenheten. 

Sedan systemet sattes in har fd. styrelser inte fört en önskvärd dokumentation över vilka som har brickor och vilka brickor som bör avaktiveras – därför har vi nu beslutat oss för att påbörja en noga dokumentering och detta kräver en återställning av samtliga brickor. Vi har vridit och vänt på det och kommit fram till att det enklaste sättet är att vi skrotar samtliga brickor som någonsin haft tillgång till huset och börjar på ny kula. Därför kommer ni inom kort att få kvittera ut tre nya brickor och era gamla kommer att sluta fungera. 

De gamla brickorna kommer sluta fungera den 31/1-2022 och de nya kommer fungera från 15/1-2022. Datum för att hämta ut nya nycklar i styrelserummet på -2 är: 

Tisdag 28/12: 18.00-19.00

Onsdag 29/12: 18.00-19.00

Torsdag 30/12: 18.00-19.00

Tisdag 4/1: 18.00-19.00

Lördag 8/1: 11.00-11.30

Glöm inte legitimation! 
Tack och har ni frågor mejlar ni oss i styrelsen på styrelsen@morbylund.se

______

Dear residents,

When the association acquired a smart key system, all residents were provided with three smart keys. Some of you may have bought more, others may have fewer because the previous owner of the apartment lost one. 

Since the system was put in place, the former boards have not provided a desirable documentation of who has smart keys and which smart keys should be deactivated – that is why we have now decided to create said documentation and this requires reactivation of all smart keys. We have twisted and turned it around and come to the conclusion that the easiest way is for us to scrap all the smart keys that have ever had access to the house and start with a clean slate.  Therefore, you will soon be able to pick up three new smart keys and your old ones will stop working. 

The old smart keys will stop working on the 31/1-2022 and the new ones will work from 15/1-2022. You can pick up new smart tags in the boardroom (-2 next to the laundry room) on the following dates: 

Tuesday 28/12: 18.00-19.00 

Wednesday 29/12: 18.00-19.00

Thursday 30/12: 18.00-19.00

Tuesday 4/1: 18.00-19.00 

Saturday 8/1: 11.00-11.30

Don’t forget your ID! 

Thank you and if you have any questions, please email us on the board at: styrelsen@morbylund.se

Nya brickor till samtliga boende Läs mer »