Kallelse till extrastämma 20 september

Hej kära medlemmar!

Se brev från styrelsen samt mer information under avdelningen stambyte här på föreningens webbplats.

Vi kallar härmed alla medlemmar (bostadsrättsinnehavare) till extra föreningsstämma med anledning av styrelsens förslag till stambyte och förslag på åtgärder i bostadsrätterna med anledning av det.

Kallelse till extra föreningsstämma 2018-09-20

Varmt välkomna!

Cykelrensning!

Kära boende,

De övergivna cyklarna från rensningen i februari kommer att skänkas bort den 30/9. Om du vet med dig att du saknar en cykel vänligen meddela styrelsen!

För att försäkra oss om att alla som bor här ska få en chans att få tillbaka sin cykel förvaras de över sommaren innan de skänks bort.

Detta för att vi upplever att det finns flera övergivna cyklar som står parkerade utomhus, och vi vill att parkeringen främst är till för de som nyttjar sin cykel regelbundet.

För er boende som enbart önskar långtidsförvara er cykel inomhus vänligen maila styrelsen@morbylund.se, så ska vi se till att lösa detta.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

_____________________________________________________________

Dear resident,

The unclaimed bikes from back in February will be given to charity on 30th of September. If you are missing a bike, please contact the board!

To make sure that the owner has a chance to claim the bike we will store them over the summer before they are given to charity.

This is because the outside parking seem to be filled with abandoned bikes, and we want the parking to be for those who frequently use their bikes.

If you simply wish to store your bike and don’t use it, send an email to styrelsen@morbylund.se, and we’ll look at some possibilities.

Best regards,
The Board

Öppet hus inför stämman!

Kära boende,

Förra året införde vi en ny tradition – öppet hus inför stämman! Det var mycket uppskattat och vi fick in många kloka frågor som vi kunde besvara i lugn och ro direkt på plats. Därför erbjuder vi samma sak även i år, eftersom vi på stämman bara kan behandla ärenden enligt dagordningen.

Vi har den senaste tiden gjort flera trevliga förbättringar för våra medlemmar, däribland möjligheten att boka tvättid online, en mer uppdaterad hemsida och vi har förbättrat tillgängligheten genom att avaktivera nyckellåset för att åka ner till KV (våning -2). Har du frågor om detta, eller andra frågor och funderingar är du välkommen ner till oss  måndagen den 21/5 kl 19.30-20.30 till styrelserummet i källaren bredvid tvättstugan.

Om ni inte har möjlighet att närvara på infomötet går det givetvis bra att maila styrelsen@morbylund.se.

Varmt välkomna,
Era grannar i styrelsen

Boka tvättid online

Kära boende,

Från och med nu kan du äntligen boka din tvättid online!

För att få tillgång till användarnamn och lösenord mailar ni styrelsen@morbylund.se

Sedan surfar ni in på http://morbylund.baxectotal.se/aptusportal

Styrelsen uppmanar alla att byta lösenord första gången ni loggar in.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

____________________

Dear resident,

You can now finally book your laundry time online!

To get access to your username and password send an email to nikta@morbylund.se

To do so please visit the website

http://morbylund.baxectotal.se/aptusportal

The board advises everyone to change the password the first time you log in.

Best regards
The Board

Informationsmöte om byggnation på plan 0 och -2

Kära boende,

Som vi nämnde i infobrevet som vi delade ut i december förra året, att vi har många spännande projekt i gång i vår förening, här kommer mer info om några av dessa:

Vi kommer under 2018-2019 bygga lägenheter i den lokal där Attendo tidigare drivit äldreboende. Bygget resulterar i ett 20-tal nya bostadsrätter i vår förening, vilket ger ett rejält tillskott i vår ekonomi och ger oss fler medlemmar i föreningen.

Det är HSB Stockholm bostads- och fastighetsutveckling (som har förvärvat plan 0) som ansvarar för bygget av lägenheterna och de vill bjuda in till ett informationsmöte om detta för våra nuvarande boende. Det vore toppen om så många som möjligt kunde delta, främst ni som bor på SV (suterrängplan), eftersom det är boende på SV som främst kommer att beröras av bygget.

För enkelhetens skull hålls mötet här i Mörbylund 7 i lokalen som tidigare varit OT centers (Aktiv Ortopedteknik). Ingång närmast förskolan vid den sydöstra delen av vår fastighet, den 18/4 klockan 18.30.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Påminnelse om motioner till föreningsstämma

Styrelsen vill bara påminna om att brytdatumet för att skicka in motioner till föreningsstämman är den 29:e februari. Motioner är en möjlighet för alla er som inte sitter i styrelsen att påverka föreningen och föreningens arbete. Motioner lämnas skriftligen i den grå brevlådan vid port 13.

Följ gärna denna mall när du skriver din motion:
Mall för motioner till föreningstämma

Preliminärt datum för stämman är 4:e maj, och preliminär plats är aulan vid Danderyds sjukhus. En formell kallelse kommer att utgå två veckor innan detta datum.

Varmt välkomna!

Styrelsen söker nya ledamöter

Hej kära medlemmar!

Styrelsen har under mandatperioden haft ett stort antal avhopp på grund av flytt.
Under hösten var det Mira Gutierez och Marcus Widegren som tyvärr bestämde sig för att lämna föreningen. Nu senast har vi fått besked om att även Linda och Steffen avser lämna föreningen pga. flytt.

Vi är på grund av detta i stort behov av nya ledamöter, så väl ordinarie som suppleanter till i princip alla poster!

Om du kan tänka dig att göra en insats, tveka inte att ta kontakt med valberedningen: valberedningen@morbylund.se

Guide för bättre Wi-Fi

Har du också stört dig på att ditt trådlösa internet är segt?
Då finns en lösning, nämligen att vi alla samarbetar för att göra situationen bättre!

En av våra medlemmar, Daniel Pfeifer har bidragit med en guide för hur du ställer in din router för att undvika att ditt nätverk stör ut dina grannars nätverk. Om vi alla följer denna så hoppas vi att det skall leda till bättre wifi täckning för alla. Detta är speciellt relevant i just vårat hus då vi har så många små lägenheter här.

Guiden hittas här: Guide för bättre Wi-Fi

Störningar

Störningar

Oavsett om det är en granne som möblerar om, renoverar eller bara testar sina nya högtalare – så krävs en ömsesidig respekt när man bor i en förening. Vi är säkra på att vi alla kan använda vårt sunda förnuft för när det är okej att väsnas och när det inte är läge.

Föreningen har en störningsjour via Bevaknings Assistans AB, hit kan Du ringa och anmäla störningar dygnet runt. Till störningar räknas i princip allt ljud och oväsen som förs utanför de tider som anges i trivselreglerna, men andra saker som kan anmälas är t.ex. om någon obehörig vistas i våra gemensamhetsutrymmen.

OBS! Vid fara eller pågående brott, ring alltid 112.

Telefonnumret till störningsjouren är 08-55001433

Uppge namn och telefonnummer när du ringer, samt vad störningen gäller. När en störning anmälts kommer väktare att skickas ut för att bekräfta störningen och konfrontera den som stört, vartefter den rapporteras till styrelsen. Information om vem som stört och vem som anmält delges endast styrelsen och styrelsen har tystnadsplikt.

Återkommande störningar
Upplever Du som boende att det är återkommande störningar som stör dig finns det några steg som Du (och fler grannar) behöver följa för att vi i styrelsen ska kunna föra ärendet vidare.

I första hand skulle det vara toppen om Du som granne kan knacka på och prata med personen i fråga. Detta säger vi bara för att vi vet att det i nio fall av tio löser eventuella konflikter – ofta vet man inte om att man stör!

Om det mot förmodan skulle kännas olustigt, eller om det inte har hjälpt så hämtar Du ner en störningslista här. Syftet med störningslistan är i första hand att föreningen ska få en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Ju fler som fyller i en, desto snabbare och bättre kan styrelsen hantera ärendet. Det är bara styrelsen som kommer att läsa din störningslista!

Det är mycket viktigt att Du noga antecknar de störningar Du upplever, om vi ser att flera olika störningar sammanfaller, underlättar det nästa fas av vårt arbete.  Det är dessutom mycket viktigt att varje person som upplever störningar lämnar in en egen störningslista och inte en gemensam för flera boende i huset.

För att styrelsen ska kunna driva ett ärende angående störningar är det mycket viktigt att Du som blir störd är villig att berätta om störningarna, delvis genom denna lista men även om nödvändigt för exempelvis ett juridiskt ombud.

Om inte Du eller dina grannar vill berätta om störningarna ni upplever är det i de allra flesta fall inte möjligt för föreningen att vidta några åtgärder för att få störningarna att upphöra. Föreningen är därför beroende av just er hjälp.

Vi går sedan igenom listorna, jämför dem och lägger upp en plan för hur vi ska ta ärendet vidare.

Om Du har några frågor avseende ovanstående så kontakta styrelsen via styrelsen@morbylund.se eller via en lapp i vår brevlåda (port 13).