Upprustning av entréportar

Föreningen planerar just nu en upprustning av enréportarna 11,13 och 15. Bland annat har vi tänkt måla om dem, och förse dem med nya elektroniska lås.