Efterbesiktning av spräningar

I samband med nybyggnation av flerbostadshus vid Inverness i Danderyd har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av bland annat sprängningsarbeten.

KMP Konsult AB har fått i uppdrag att utföra besiktning efter dessa arbeten. Besiktningen tar cirka 15 minuter och styrelsen skulle uppskatta om så många som möjligt kunde avvara 15 minuter någon gång mellan 07.30 och 15.00 så att KMP kan få en bra bild av fastigheten och se till att den inte tog någon skada av alla sprängings arbeten som pågick under våren 2019.

Besiktningspersonal kommer att identifiera sig med företagets ID-kort vid besiktningstillfället. Besiktningen äger rum:
måndag den 04 nov 2019 inom tiden 07:30-15:00.
För eventuell tidsbokning inom ovan angivna tid och/eller frågor gällande besiktningen, var vänlig kontakta oss via e-post alternativt telefon under kontorstid 07:30-16:30. Var vänlig notera att inga tidsbokningar tas emot samma dag som besiktningen utförs. Kontakta Jonna Brick för att boka tid.


E-post: jonna.brick@kmpkonsult.se
Telefon: 0700-94 17 83

Med önskan om en trevlig helg,

Era grannar i styrelsen