Individuell elmätning

Kära boende,

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 15 februari att införa individuell elmätning, detta med stöd av §11 i stadgarna. Det här innebär att du enbart betalar för din egen faktiska lägenhetskonsumtion av el, vilket gör att du själv kan påverka din egen kostnad. Idag är det en stor skillnad i elförbrukning mellan lägenheterna, därför blir det mer rättvist om var och en betalar för sin egen förbrukning. Dessutom bidrar vi till en bättre miljö genom att minska vår elförbrukning. Eftersom vi inför individuell elmätning så kompenserar vi er med att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år från och med kvartal 3.

En chans att se sin tidigare förbrukning

Men innan vi debiterar er för er elförbrukning får ni en chans att se hur mycket el ni förbrukade i december 2016, januari 2017 och februari 2017, priset på förbrukad el kommer då att vara 0 kr/kWh. Det kommer ni kunna se på avierna för kvartal 2 som kommer ut i mitten av mars från HSB.

Från och med den 1 mars kommer priset per kWh kommer att vara 1,30 kr/kWh, i den kostnaden är abonnemangskostnad, elnätsavgiften, överföringskostnad, administrationskostnad, alla skatter och den faktiska kostnaden inkluderad.

Sänkning av avgifter/hyror

Eftersom vi separerar elen från avgiften/hyran så innebär det att avgiften/hyran sänks med 38 kr/kvm/år. Nivån på sänkningen av hyran är den nivå som finns överenskommet med Hyresgästföreningen, överenskommelsen kommer att anslås i portarna. Sänkning kommer att genomföras från och med kvartal 3. På dessa avier kommer ni att bli debiterad för den el ni har förbrukat.

Exempel på avgiftssänkning: En lägenhet på 65 kvm har idag en årsavgift på 37 929 kr. Efter avgiftssänkningen på 38 kr/kvm/år blir den nya avgiften blir 35 459 kr. I procent är det här en sänkning på 6,5 procent.

Vad händer om man flyttar?

Kontakta tidigare ägare/hyresgäst till lägenheten om du vill justera denna kostnad er emellan på grund av att tillträdesdatum hamnat mitt i en period.

Administration

Elmätaren finns redan installerad i varje lägenhet och sitter vid entrén till lägenheten. Förutom att visa förbrukad el på displayen så rapporteras data in och blir till underlag som faktureras ut en gång i kvartalet via månadsavgiften. Elmätarna kommer från Infometric AB och de samlar också in data om elförbrukning. Är det fel på er mätare ska ni vända er till dem. På avierna från HSB kommer ni att bli debiterad för er el. Man behöver alltså inte teckna något eget abonnemang.

Hur kommer debiteringen att ske?

Förbrukningen för varje lägenhet kommer att debiteras på avin som skickas ut av HSB. Debiteringen kommer att vara snittkostnaden av det man har förbrukat under tre månader. Exempel: förbrukar man el för 100 kr månad ett, 200 kr månad två och 300 kr månad tre så blir snittkostnaden 200 kr per månad. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis kommer elförbrukningen att debiteras i efterhand.

  • Elförbrukningen för september, oktober och november debiteras med eftersläpning på avierna för jan, feb, mar (kvartal 1).
  • Elförbrukningen för december, januari och februari debiteras med eftersläpning på avierna för apr, maj, jun (kvartal 2).
  • Elförbrukningen för mars, april och maj debiteras med eftersläpning på avierna för jul, aug, sep (kvartal 3).
  • Elförbrukningen för juni, juli och augusti debiteras med eftersläpning på avierna för okt, nov, dec (kvartal 4).

Hur sparar man el på ett enkelt sätt?

För att ni ska få möjligheten att spara så mycket el som möjligt skickar vi med råd från Energi & klimatrådgivningen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen