Information från valberedningen inför kommande årsstämma

Årets stämma hålls den 1 juni 2017 och som vanligt är det valberedningens uppgift att förbereda valet av styrelse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi bostadsrättsinnehavare äger hela fastigheten tillsammans. Här får Du en möjlighet att få årsmötets förtroende att vara med och påverka genom att arbeta för husets bästa.

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald, och vi behöver nya kandidater för en komplett styrelse inför kommande verksamhetsår!

Vänligen kandidera eller nominera med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer
till valberedningen@morbylund.se nu redan idag! (Eller helst före den 31 mars)