Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 1 juni 2017 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Öppet hus innan stämman!
På en föreningsstämma behandlas bara ärenden enligt dagordningen. Har du övriga frågor eller funderingar inför stämman?

Nytt för i år är att styrelsen nu bjuder in till öppet hus i styrelserummet (bredvid tvättstugan) innan stämman, på söndag 28 maj kl. 17-18.

Medlemmar och hyresgäster är varmt välkomna med sina frågor!

Angående punkt 23 på dagordningen
1) För mer information, se nyheten som publicerades 2017-04-18 angående byte av bredbandsleverantör samt gruppanslutning.
2) Reviderade stadgar finns även anslagna nere vid tvättstugan.

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du rösta i ovanstående frågor med hjälp av en fullmakt.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevinkast innan stämman.