Årsredovisning 2016

Idag delade styrelsen ut den tryckta årsredovisningen i alla medlemmars brevinkast,
som underlag till den kommande årsstämman den 1 juni kl 18:30 i Danderyds Sjukhus aula.

Årsredovisningen publiceras härmed även här på hemsidan, ni finner den
under Dokument/Årsredovisning 2016.