Styrelsen söker nya ledamöter

Hej kära medlemmar!

Styrelsen har under mandatperioden haft ett stort antal avhopp på grund av flytt.
Under hösten var det Mira Gutierez och Marcus Widegren som tyvärr bestämde sig för att lämna föreningen. Nu senast har vi fått besked om att även Linda och Steffen avser lämna föreningen pga. flytt.

Vi är på grund av detta i stort behov av nya ledamöter, så väl ordinarie som suppleanter till i princip alla poster!

Om du kan tänka dig att göra en insats, tveka inte att ta kontakt med valberedningen: valberedningen@morbylund.se