Tack för en trevlig stämma

Styrelsen vill härmed tacka för en trevlig stämma och för oss som sitter kvar, även det fortsatta förtroendet. Vi vill också välkomna vår nya ledamot, Laura Enflo samt vår nya suppleant Rebecca Högberg.

Vi kommer att fortsätta att överse verksamheten i huset. Planen för 2015 innefattar bland annat byte av värmecentral, samt uppfräschning av soprummen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med förråden, genomföra den planerade rensningen av allmänna utrymmen, samt slutföra arbetet med entreérna.

Om du har frågor eller förslag så skicka dem till styrelsen@morbylund.se