Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum/tid:   2015-06-10, kl 18:30
Plats:             Danderyds sjukhus, Aulan

Vi vill härmed önska alla medlemmar i föreningen varmt välkomna. Fika kommer att serveras 18:00-18:30.

Årsredovisningen finns tillgänglig här.