Rensning av Cykelförråden

Den 20 juni kommer vi att låta utföra en rensning av cykelförråden och av cykelparkeringen utomhus. Alla cyklar som inte vid denna tidpunkt inte är uppmärkta med röda band kommer att deponeras av HSB och skickas till polisens hittegodsavdelning.

Om du har frågor, eller behöver ett rött band vänligen kontakta styrelsen.

styrelsen@morbylund.se