Årsredovisningen

Årsredovisningen

Rykande färsk årsredovisning lämnades till styrelsen fredagen den 22/5 och styrelsen ser till att dela ut den till alla bostadsrättsinnehavare inom en vecka! Vi lägger ut den här på hemsidan, klistrar upp årsredovisningen i tvättstugan, släpper den i brevlådan och sätter upp kallelsen i portarna. 

Viktig information om stämman

Viktig information om stämman

Kära boende, Vänligen läs PDF:en som är bifogad ovan då den innehåller viktig information om stämman!

Kallelse till årsmöte

HSB Brf Mörbylund 11-15 i Danderyd, kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum, tid: 2019-05-22, kl 18:30 Plats: Aulan, Danderyds sjukhus, Danderyd Se bifogad kallelse för mer information. Varmt välkomna! Uppdatering 2019-05-06: Årsredovisning 2018 (bilaga till punkt 10) Ny ekonomisk plan (bilaga till punkt 24.2) 

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2018 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus. Se bifogade dokument för mer information: Årsredovisning inkl. kallelsen med dagordning Förslag till stadgeändringar (§23.1 i dagordningen, finns även utskriven nere vid tvättstugan) Notera att om du ej har 

Inför bytet av bredbandsleverantör

Kära boende, Som vi tidigare informerat om kommer vi byta bredbandsleverantör i hela huset från Ownit till Stockholms Stadsnät. Nedan följer vanliga frågor och svar inför bytet: Röstade årsstämman för gruppanslutning? Ja! Det innebär att alla 192 lägenheter ansluts och får sitt bredbandsuttag ovanför ytterdörren 

Brand på våning 7 i Mörbylund 13

Kära boende, Här följer kortfattad information om händelserna natten till idag, tisdag 23 maj 2017. Det viktigaste först: ingen person skadades allvarligt (några få fick lätta rökskador men ingen behövde sjukhusvård). Vi är evigt tacksamma för snabba reaktioner hos de som ringde brandkåren. Vi får 

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2017 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus. Se bifogade dokument för mer information: Kallelse med dagordning Förslag till stadgeändringar Fullmakt Öppet hus innan stämman! På en föreningsstämma behandlas bara ärenden enligt dagordningen. Har du övriga 

Billigare och bättre bredband på gång, till alla!

Kära boende, Här följer viktig information angående en kommande förbättring i huset. Har du bredband idag krävs ditt agerande, och du kommer spara pengar på det! Detta behöver du göra: Om du har tecknat tilläggstjänster utöver själva bredbandet med Ownit, säg upp dessa redan idag 

Information från valberedningen inför kommande årsstämma

Årets stämma hålls den 1 juni 2017 och som vanligt är det valberedningens uppgift att förbereda valet av styrelse. En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi bostadsrättsinnehavare äger hela fastigheten tillsammans. Här får Du en möjlighet att få årsmötets förtroende 

Individuell elmätning

Kära boende, Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 15 februari att införa individuell elmätning, detta med stöd av §11 i stadgarna. Det här innebär att du enbart betalar för din egen faktiska lägenhetskonsumtion av el, vilket gör att du själv kan påverka din egen kostnad. Idag