Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter

Information om höstens fönsterbyte

Kära boende,

Här får ni lite viktig information angående den kommande renoveringen av alla fönster och balkongdörrar i huset, som informerades och beslutades om på årsstämman 2016-06-08.

Denna bifogade information från entreprenören (klicka här) är samma som vi tidigare har publicerat i entréerna. Vänligen läs all information så att ni är väl informerade.

Eftersom att Fog & Fönster kommer att ha totalansvar över arbetsmiljö för fastigheten under fönsterbytet så kan de beordra stopp för andra hantverkare. Så om ni har några egna renoveringar på gång, informera era hantverkare om detta så att de kan planera sin tid på bästa sätt.

Tillträde till din lägenhet kommer att behövas!

Arbetet planeras att påbörja den 7 oktober, och kommer fortsätta under några månader framöver.

Platschef och arbetsledare kommer finnas tillgängliga för frågor under hela arbetets gång kl. 07:00-17:00. Om ni har några frågor innan arbetet sätter igång, tveka inte att höra av er till styrelsen@morbylund.se eller lämna ett brev i brevlådan vid port 13.

Vi hoppas självklart att renoveringsarbetet kommer gå så smidigt som möjligt för alla vi som bor här i huset och att resultatet kommer att glädja oss i många år framöver.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Byte av lås i portar

Den 8/2 byter vi lås i alla portar.
Efter detta kommer det endast att gå att komma in med bricka, samt med portkoderna som gäller mellan kl. 06.00- 21.00. Den gamla portnyckeln kommer efter detta endast att fungera till dörrar inomhus samt i hissen.

Dags för inventering av förråden

Styrelsen har beslutat att göra en inventering av förråden för att ordna upp
oklarheterna kring vem som disponerar vilket förråd. Vi har nu monterat upp
skyltar med nummer på alla förråd.

Alla boende har fått en blankett utdelad i sina brevlådor. På denna blankett vill vi att ni fyller i vilket förråd ni använder. Vi vill ha ert svar senast den 10:e januari. Efter detta datum kommer vi att påbörja en tömning av de förråd som ingen
disponerar. Detta är ett första steg till att se till att förråden fördelas rättvist
mellan de boende.

Blanketten hittas här.

Sopsortering

Hej alla boende!

Bostadsrättsföreningen har gått med i Danderyds kommuns sopsorterings 
projekt. Alla som bor i huset får nu möjlighet att sortera matavfall. 
Boende som vill sortera matavfall kommer få ett s.k. startpaket innehållande 
matavfallpåsar och hållare till påsarna. När matavfallspåsarna är fulla ska dessa 
kastas i de nya bruna kärlen vid sidan av de befintliga papperskärlen på sidan av 
huset.

Styrelsen kommer dela ut startpaket till dem som vill sopsortera. Boende som 
vill sopsortera ska anmäla sig per mail: styrelsen@morbylund.se.

Grovsopor
Styrelsen vill även påminna boende om att det inte är tillåtet att kasta möbler, 
däck och dylikt i grovsoprummet.   

Ny avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen beslutade på mötet den 25/8 att börja ta ut en avgift för andrahandsuthyrning om 10% av prisbasbeloppet per år. Detta i enighet med stadgarna. Avgiften kommer att debiteras dem som hyr ut i andra hand retroaktivt från och med den 25/8 i år.

Tack för en trevlig stämma

Styrelsen vill härmed tacka för en trevlig stämma och för oss som sitter kvar, även det fortsatta förtroendet. Vi vill också välkomna vår nya ledamot, Laura Enflo samt vår nya suppleant Rebecca Högberg.

Vi kommer att fortsätta att överse verksamheten i huset. Planen för 2015 innefattar bland annat byte av värmecentral, samt uppfräschning av soprummen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med förråden, genomföra den planerade rensningen av allmänna utrymmen, samt slutföra arbetet med entreérna.

Om du har frågor eller förslag så skicka dem till styrelsen@morbylund.se

Rensning av Cykelförråden

Den 20 juni kommer vi att låta utföra en rensning av cykelförråden och av cykelparkeringen utomhus. Alla cyklar som inte vid denna tidpunkt inte är uppmärkta med röda band kommer att deponeras av HSB och skickas till polisens hittegodsavdelning.

Om du har frågor, eller behöver ett rött band vänligen kontakta styrelsen.

styrelsen@morbylund.se