Cykelrensning!

Kära boende,

De övergivna cyklarna från rensningen i februari kommer att skänkas bort den 30/9. Om du vet med dig att du saknar en cykel vänligen meddela styrelsen!

För att försäkra oss om att alla som bor här ska få en chans att få tillbaka sin cykel förvaras de över sommaren innan de skänks bort.

Detta för att vi upplever att det finns flera övergivna cyklar som står parkerade utomhus, och vi vill att parkeringen främst är till för de som nyttjar sin cykel regelbundet.

För er boende som enbart önskar långtidsförvara er cykel inomhus vänligen maila styrelsen@morbylund.se, så ska vi se till att lösa detta.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

_____________________________________________________________

Dear resident,

The unclaimed bikes from back in February will be given to charity on 30th of September. If you are missing a bike, please contact the board!

To make sure that the owner has a chance to claim the bike we will store them over the summer before they are given to charity.

This is because the outside parking seem to be filled with abandoned bikes, and we want the parking to be for those who frequently use their bikes.

If you simply wish to store your bike and don’t use it, send an email to styrelsen@morbylund.se, and we’ll look at some possibilities.

Best regards,
The Board

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kära medlemmar! Varmt välkomna till ordinarie föreningsstämma
den 30 maj 2018 klockan 18:30 i aulan vid Danderyds Sjukhus.

Se bifogade dokument för mer information:

Notera att om du ej har möjlighet att närvara på stämman kan du göra din röst hörd med hjälp av en fullmakt.

Öppet hus inför stämman!

Kära boende,

Förra året införde vi en ny tradition – öppet hus inför stämman! Det var mycket uppskattat och vi fick in många kloka frågor som vi kunde besvara i lugn och ro direkt på plats. Därför erbjuder vi samma sak även i år, eftersom vi på stämman bara kan behandla ärenden enligt dagordningen.

Vi har den senaste tiden gjort flera trevliga förbättringar för våra medlemmar, däribland möjligheten att boka tvättid online, en mer uppdaterad hemsida och vi har förbättrat tillgängligheten genom att avaktivera nyckellåset för att åka ner till KV (våning -2). Har du frågor om detta, eller andra frågor och funderingar är du välkommen ner till oss  måndagen den 21/5 kl 19.30-20.30 till styrelserummet i källaren bredvid tvättstugan.

Om ni inte har möjlighet att närvara på infomötet går det givetvis bra att maila styrelsen@morbylund.se.

Varmt välkomna,
Era grannar i styrelsen

Boka tvättid online

Kära boende,

Från och med nu kan du äntligen boka din tvättid online!

För att få tillgång till användarnamn och lösenord mailar ni styrelsen@morbylund.se

Sedan surfar ni in på http://morbylund.baxectotal.se/aptusportal

Styrelsen uppmanar alla att byta lösenord första gången ni loggar in.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

____________________

Dear resident,

You can now finally book your laundry time online!

To get access to your username and password send an email to nikta@morbylund.se

To do so please visit the website

http://morbylund.baxectotal.se/aptusportal

The board advises everyone to change the password the first time you log in.

Best regards
The Board

Informationsmöte om byggnation på plan 0 och -2

Kära boende,

Som vi nämnde i infobrevet som vi delade ut i december förra året, att vi har många spännande projekt i gång i vår förening, här kommer mer info om några av dessa:

Vi kommer under 2018-2019 bygga lägenheter i den lokal där Attendo tidigare drivit äldreboende. Bygget resulterar i ett 20-tal nya bostadsrätter i vår förening, vilket ger ett rejält tillskott i vår ekonomi och ger oss fler medlemmar i föreningen.

Det är HSB Stockholm bostads- och fastighetsutveckling (som har förvärvat plan 0) som ansvarar för bygget av lägenheterna och de vill bjuda in till ett informationsmöte om detta för våra nuvarande boende. Det vore toppen om så många som möjligt kunde delta, främst ni som bor på SV (suterrängplan), eftersom det är boende på SV som främst kommer att beröras av bygget.

För enkelhetens skull hålls mötet här i Mörbylund 7 i lokalen som tidigare varit OT centers (Aktiv Ortopedteknik). Ingång närmast förskolan vid den sydöstra delen av vår fastighet, den 18/4 klockan 18.30.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen